Bendlův úřad začne v dubnu slučovat kontrolní organizace

Praha - Ministerstvo zemědělství zahájí v dubnu dříve avizovanou hlavní fázi slučování svých dozorových organizací. Jako první začne slučovat Státní rostlinolékařskou správu (SRS) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v jednu nástupnickou organizaci zaměřenou na kontrolní činnost v rostlinné produkci. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Transformace podřízených organizací MZe má primárně usnadnit život zemědělcům, kteří si dlouhodobě stěžují na přemíru byrokracie. Druhotným přínosem mají být úspory plynoucí z konsolidace správních úřadů. Podle Bendla by do budoucna mohl obor díky změnám ušetřit deset až 15 procent provozních výdajů. „Nedojde k šetření hned, nějaké transformační náklady tam budou,“ uvedl Bendl s tím, že do budoucna by změny měly úspory rozhodně přinést. Ještě loni v resortu působilo 25 organizací, do budoucna by měl jejich počet být redukován na pět až šest.

V oblasti kontroly mají ze současných deseti vzniknout tři organizace. První bude kontrolovat rostlinnou výrobu a druhá živočišnou výrobu. Ta vznikne ze současné Státní veterinární správy (SVS), ke které se připojí pět Státních veterinárních ústavů a Česká plemenářská inspekce. Kontrolní činnost v oblasti potravin má zůstat na třetí organizaci - Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). Přesuny kompetencí v oblastech potravin a živočišné produkce si vyžádají změny legislativy. Mohlo by se začít v polovině příštího roku, řekl ministr.

Oblast dotací by mohl kontrolovat SZIF

Již od ledna změnila SVS svou strukturu. Krajské veterinární správy jsou nově řízeny přímo z pražského ústředí. Změny do budoucna nastanou patrně také v oblasti rozdělování a kontroly agrárních dotací. To v současnosti kontroluje především Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a MZe prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov v regionech. Na kontrole se podílejí i další inspekční orgány. Jednou z možností do budoucna je, že by vše v oblasti dotací kontroloval SZIF, podle Bendla však nejde o konečné rozhodnutí.

V součásti transformace se slučují Pozemkový fond a pozemkové úřady, ze kterých by měl k začátku příštího roku být Státní pozemkový úřad.

Bendl: Konkrétní podoba transformace resortů by měla být na ministrech

Ministerstvo financí koncem února představilo vlastní plán na změny na úřadech a ve státních fondech. Zrušení více než 2 400 míst by podle propočtů MF mělo vést k finanční úspoře kolem 2,4 miliardy Kč. MF například navrhlo, aby SZIF, jehož prostřednictvím se mimo jiné rozdělují agrární dotace za desítky miliard korun, byl včleněn do ministerstva zemědělství. Tento krok by prý měl přinést státu úsporu 383 milionů korun a 220 pracovních míst. Podobný osud by podle návrhu MF čekal také Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) a Vinařský fond.

Podle Bendla by však konkrétní podoba transformace resortů měla být na jednotlivých ministrech, MF by pouze mělo určit výši úspor. Podobně se začátkem března vyjádřil také prezident Agrární komory Jan Veleba. „Já si myslím, že uspořádání institucí v rámci resortu by v žádném případě nemělo vzejít z hlav úředníků ministerstva financí, protože, při vší úctě k nim, to nemůžou podrobně ovládat,“ uvedl s tím, že pro něj je důležitý návrh ministra zemědělství.