Ministerstvo zrychluje soudy, zatím však jen hypoteticky

Praha – Že české soudy pracují pomalu, zní ze všech stran. Shodují se na tom sami soudci i ministerstvo spravedlnosti, nedávno průtahy ostře kritizoval ombudsman Pavel Varvařovský. Ministerstvo dokonce na kritiku už zareagovalo a připravilo novou, tzv. systematizaci pro soudy, která má rozdělit práci mezi soudy a úředníky tak, aby byly její výsledky na světě rychleji. Podle předsedy Soudcovské unie Tomáše Lichovníka ale jde zatím pouze o hypotetické řešení, jehož výsledek nebude patrný okamžitě.

Lidé, kteří se v české justici pohybují, upozorňují na zvláštní jev – soudců je dost, přesto soudí pomalu, protože nemají dostatečné zázemí. „Je dostatečný počet soudců, ale organizace práce není rozložena tak, aby bylo rozhodováno v rozumných dobách,“ uvedl ve své výroční zprávě veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský, který vyzval k systémové změně, která by soudnictví zefektivnila. Stát totiž kvůli pomalým soudům tratí, loni musel za nezákonné průtahy řízení vyplatit odškodné přes 60 milionů korun.

Ministerstvo přichází s novou systematizací

Ministerstvo spravedlnosti záhy po ombudsmanově výtce přispěchalo s novinkou – změnou systematizace soudů. Výsledkem by měla být úprava počtu soudců na jednotlivých soudech tak, aby se zrychlila práce těch nejpomalejších. „Systematizace byla vyhlášena na počátku tohoto měsíce,“ upozornil v Otázkách Václava Moravce náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer.

Podle předsedy Soudcovské unie Tomáše Lichovníka se ale rozhodně nejedná o okamžité řešení akutního problému české justice. „Systematizace rozděluje počet soudců – a to ještě hypoteticky,“ podotkl s tím, že se systematizace bude týkat až nově jmenovaných soudců, nikoli těch, kteří už k jednotlivým soudům přiděleni jsou.

Asistenta má mít každý soudce, skutečně je jediný na celý soud

Především však soudci upozorňují na to, že se změnou jejich počtu na jednotlivých místech ministerstvu nepodaří zbavit jádra problému – nedostatku dalšího personálu. Od soudů kvůli nedostatku peněz v posledních letech odcházeli například asistenti a soudní úředníci, kteří jsou pro hladkou práci klíčoví. „Zákon o soudech a soudcích je založen na tom, že asistent soudce je jmenován na návrh soudce. Čili jeden soudce - jeden asistent. Dnes je – na okresech a často i na krajích – jeden soud - jeden asistent,“ zdůraznil Tomáš Lichovník. Práci asistentů a také vyšších soudních úředníků tak musí přebírat soudci a jejich práce vázne. Záležitostí, kterou se soudci musí zabývat, je přitom stále více. „Roste absolutní počet a roste počet záležitostí, které musí být řešeny rozsudkem,“ dodal předseda Soudcovské unie.

Soudní čekání – dva měsíce i dva roky

Obrovské rozdíly jsou třeba v čekacích dobách u okresních soudů. Na trestní řízení se ve Svitavách čeká 64 dní, tj. zhruba dva měsíce, v Ústí nad Labem však téměř rok a půl – 480 dnů. Ještě větší rozdíly jsou u civilní agendy. V Českém Krumlově ji stihnou vyřídit za 117 dní, na Městském soudě v Brně skoro za dva roky.


Opatření, které by vyřešilo problém s nedostatkem peněz – a tedy pomocného personálu – v soudnictví, ministerstvo spravedlnosti teprve připravuje. „Máme opatření, která jsou připravena a budou se předkládat do vlády,“ poznamenal náměstek Filip Melzer. Podle jednoho z ministerských návrhů by v budoucnu mohli předsedové soudů nově využívat na placení asistentů například peníze, které v soudních rozpočtech leží v době, kdy jsou soudci na rodičovských dovolených, na které však nelze „sáhnout“. Ministerstvo by chtělo také k soudům poslat peníze, které stát získává díky soudním poplatkům. Jejich výběr je díky vyššímu počtu případů vyšší než kdy dříve. „Předpokládáme, že by to v tomto roce mohlo být až 800 milionů korun,“ uvedl Filip Melzer.

I díky penězům z poplatků by se měla situace zlepšit. Justice chce přijmout nejméně sto lidí – asistentů a zapisovatelek. Soudci jsou však k ministerským slibům rezervovaní. „To je věc, která se nám slibuje léta,“ mávl rukou Tomáš Lichovník. Navíc i kdyby noví lidé přišli, bylo by jich podle soudců stále málo, k řádnému fungování soudů jsou potřeba tisíce posil.

Tomáš Lichovník, předseda Soudcovské unie:

„Zákon o soudech a soudcích je založen na tom, že asistent soudce je jmenován na návrh soudce. Čili jeden soudce - jeden asistent. Dnes je jeden soud - jeden asistent.“Ombudsman: Není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř

České soudy jsou – jak se shodují takřka všichni – pomalé. Ombudsman Pavel Varvařovský, který na problém sám upozornil, však současně podotýká, že to není nejkritičtější problém, který by bezprostředně ohrožoval zemi: „Lidé jako by říkali: Není tak hrozná justice, jako je ta česká. Když se podíváte na štrasburskou statistiku, tak jsou i země, kde se soudí ještě pomaleji než u nás.“

Kromě soudů nebo politiků by navíc ke zrychlení soudní práce mohli přispět i sami občané tím, že by případ, který je na první pohled prohraný, neprotahovali neustálými odvoláními, zdůraznil veřejný ochránce práv.

Video Otázky Václava Moravce
video

Otázky Václava Moravce

Otázky Václava Moravce

Témata, o kterých se začne mluvit

Reportáž Edity Horákové