Lessy podepsal se zástupci odborů novou kolektivní smlouvu

Praha – Policejní prezident Petr Lessy podepsal novou kolektivní smlouvu se zástupci všech policejních odborových svazů. Odboráři tak mohou nově například připomínkovat některé interní předpisy, zdůrazněna je v dohodě i kontrolní role odborových organizací, uvedl na brífinku Lessy. Předchozí kolektivní smlouvu vypověděl v lednu policejní prezident Nezávislému odborového svazu policie (NOSP), protože nezahrnovala další odborové organizace. Dohoda z roku 2008 odborářům zaručovala možnost připomínkovat některé vnitřní předpisy nebo se účastnit poradních sborů.

„Jsou zde vyjádřeny v podstatě materiálně-technické podmínky pro působení odborových organizací v Policii České republiky tak, aby mohly sehrávat důstojnou roli, kterou v policii mají,“ uvedl Lessy. Policejní prezident také vyzdvihl poměrně krátkou dobu, za jakou se smlouvu podařilo uzavřít. „V historii je to významným okamžikem tím, že ke kolektivní dohodě přistoupily naprosto všechny odborové organizace,“ uvedl Lessy. Podle něj zúčastněné organizace zaštiťují značnou část policistů.   

Podle předsedy Koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců Petra Pachra přispěje dohoda ke zvýšení kontrolní činnosti odborů zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. „Vnímám to jako základní stavební kámen pro další rozvoj,“ uvedl předseda Unie bezpečnostních sborů ministerstva vnitra Zdeněk Buřič za organizaci, která se k dohodě nově připojila.