Češi a rasismus: Nejhůře jsou na tom Romové a migranti

Praha –  Podle stínové zprávy sítě ENAR přibývá v Evropě rasismu. Situaci zhoršila
krize. V Česku se ztížilo postavení migrantů a podle Českého helsinského výboru, který je členem evropské sítě proti rasismu, je nejpalčivějším tématem vylučování romských dětí ze standardního vzdělávání a nedostatečné sociální bydlení pro nejchudší. Na nebezpečí rasové nesnášenlivosti má upozornit Evropský týden proti rasismu, který začal 17. a potrvá do 25. března. Česko si ho připomíná výstavami, filmy či koncertem v pražské Lucerně.

„V boji proti rasismu je důležité jakékoliv symbolické gesto,“ vysvětluje existenci Dne proti rasismu člen předsednictva Českého helsinského výboru František Valeš. Právě Český helsinský výbor dnes zveřejnil stínovou zprávu o rasismu v Česku a v Evropě. „Je stínovou zprávou proti oficiálním dokumentům Evropské komise nebo Evropské unie. Shrnuje stav rasismu a diskriminace ve všech evropských zemích. Byla zpracována za každý stát unie s tím, že se dotýká konkrétně a podrobně rasismu a diskriminace v České republice,“ uvedl.

Slovo „stínová“ nese zpráva ve svém názvu proto, že se snaží být reflexí nevládních organizací skrz celou Evropskou unii. Mapuje v ní období od ledna 2010 do loňského jara. „Pokud se podíváme na stav rasismu v České republice, oficiální vládní zpráva se standardně snaží některá témata poněkud zlehčovat a zveličovat úlohu českých státních orgánu v boji proti rasismu a zejména diskriminaci,“ dodal Valeš.

Současná vláda situaci ještě více přitížila

Podle Valeše se problém rasismu v Česku ještě více zhoršil po nástupu Nečasovy vlády, kdy agenda lidských práv a diskriminace ustoupila do pozadí. „Nejzávažnější jsou problémy segregace romských dětí ve školách. S nástupem současné vlády se fakticky ukončila jakákoliv činnost zastřešená ministerstvem školství týkající se inklusivního vzdělávání,“ míní Valeš. Romské děti nejsou podle něj dostatečně zapojovány do standardního typu vzdělávání.

Romské děti ve škole

Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Dalším velkým problémem je úplná absence právní úpravy sociálního bydlení. Podle Valeše chybí v současném právním systému dostatečné zajištění možnosti sociálně vyloučených obyvatel dostat se k bydlení a nezadlužovat se. „Práce příprava zákona o sociální bydlení byla naprosto ukončena,“ dodal.

Spojení mezi rasismem a diskriminací je podle Valeše zcela zřejmé. Právě sociální vyloučení a chudoba jsou podle něj těmi oblastmi, z kterých přímo pramení militantní rasismus. „Považuji za důležité zdůraznit, že onen militantní rasismus v tom celkovém komplexu rasismu tvoří jen marginální část,“ dodal. Zásadní část se dotýká běžného života menšin a konkrétních problémů, s nimiž se každodenně setkávají.

V Česku oslabily instituce zastávající se lidských práv

Podle spoluautorky české části stínové zprávy Selmy Muhič Dizdarevič ve sledovaném období v Česku oslabily instituce, které mají lidská práva prosazovat. Vláda odvolala svého zmocněnce pro lidská práva a post byl dlouho neobsazený, pak do něj kabinet jmenoval Moniku Šimůnkovou. Tu aktivisté označují za „nepříliš průraznou osobnost“. „Neučinila v oblasti rasismu nic podstatného,“ konstatuje zpráva. Premiérovým poradcem se pak stal Roman Joch z konzervativního Občanského institutu, který problematiku lidských práv neuznává, dodala spoluautorka zprávy.

Přibývá rasistických násilných činů. „Roste úspěch neonacistických stran a hnutí, která využívají frustrace z krize a hledají viníky v menšinách a cizincích. Nejzranitelnější jsou Afričané, Romové, cizinci, muslimové či židé,“ uvedla ředitelka výboru Markéta Kovaříková.

Video Rozhovor s Františkem Valešem
video

Rozhovor s Františkem Valešem

Do kampaně proti rasismu se zapojily i další organizace. Romské sdružení Romea připravilo spot, v němž vyzývá k nulové toleranci nenávistných výpadů vůči jinakosti. Použilo záběry ze shromáždění krajně pravicových extremistů, z výpadů proti Romům či z válečných koncentračních táborů. Český helsinský výbor pak pořádá v pražské kavárně Sicily do 20. dubna výstavu fotografií z neonacistických demonstrací v Česku. Snímky pořídilo sdružení Tolerance a občanská společnost, které neonacistickou scénu dlouhodobě sleduje. Mezinárodní den proti rasismu připomene i program v pražské Lucerně, který začíná v 15:00 předpremiérou filmu Poslední let. Akce pak bude pokračovat výstavou a od 21:00 koncertem.