Ombudsman prý nepodá žalobu kvůli plzeňským právům

Plzeň - Ombudsman prý žalobu ve veřejném zájmu kvůli plzeňským právům nepodá. Neměl by totiž zasahovat do situace na škole, které ministr školství prodloužil akreditaci i přes nesouhlas akreditační komise. Ombudsman Pavel Varvařovský dnes takto reagoval na dotazy studentů práv na jejich společném setkání. O tom, že Varvařovský uvažuje o žalobě, mluvila hned po prodloužení akreditace předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková.

Situaci na fakultě studenti probírali s bývalým proděkanem a hlavním aktérem celé kauzy s rychlostudenty, Milanem Kindlem. Ombudsmana pak do Plzně pozvalo občanské sdružení Ius Infinitum. Škola čeká na rozhodnutí ministerstva o možnosti přijímat nové studenty. Verdikt měl padnout začátkem příštího týdne. Kdo o osudu fakulty rozhodne ale netuší ani odstupující ministr.

Komise podala v pondělí nejvyššímu státnímu zástupci podnět k žalobě ve veřejném zájmu. Chce se tak bránit proti prodloužení akreditace plzeňským právům. Podala ministrovi školství podnět, aby přezkoumal své rozhodnutí o prodloužení akreditace. Ministr prodloužil magisterskému programu Právo a právní věda akreditaci do roku 2016. Komise na něj kvůli tomu podala trestní oznámení. 

„I když takovou žalobu od Nového roku podat mohu, tak to cítím tak, že ombudsman by ji měl podávat na ochranu konkrétního člověka, jemuž bylo ublíženo pravomocným rozhodnutím, a na ochranu skupin lidí, jimž bylo ublíženo. Tam, kde jde o spor snad až prestižní, o výklad zákona takový či onaký, tak z toho, co já o té věci vím a co jsem si mohl z rozhodnutí přečíst, já žalobu podávat nebudu,“ uvedl Varvařovský. Dodal, že ho nikdo neoslovil, ale také, že k tomu nepotřebuje oficiální podnět. 

Varvařovskému nepřijde, že by byl veřejný zájem vážně narušen

Pokud by zjistil, například z médií a po vlastním šetření, že případ je tak závažný, že byl veřejný zájem dotčen a právo hrubě pošlapáno, pak by ji podal. Vzhledem k tomu, že je to jeho nová pravomoc, tak si Varvařovský představuje, že jeho premiérový případ žaloby ve veřejném zájmu bude jiný než tento. „Tady to necítím tak silně, dokonce to necítím vůbec,“ dodal. 

Ombudsman by musel, na rozdíl od státního zástupce, veřejný zájem prokázat a už s tím by měl Varvařovský problém. Vidí to jako střet dvou názorů na výklad vysokoškolského zákona. Studentům řekl, že k tomu má zhruba přes deset podnětů. Jde o podněty v obecné rovině ve smyslu: „Zakročte proti ministru školství, protože tohle přeci nemůže akreditační komisi dělat.“ Druhá polovina chce, aby zakročil proti komisi, protože o akreditaci rozhoduje ministr a tady rozhodl správně. „Těchto podnětů je o něco více, ale to není důležité,“ dodal. 

Uvedl, že mu vadí vtipy na adresu právnické fakulty a její primitivní odsudky. „Takové ty dehonestující poznámky. Jsem přesvědčen, že z této školy vyšla většina lidí, kteří si ten diplom zaslouží a kteří studiu obětovali, co mohli, a jsou kvalifikovaní. Praxe ukáže, že jsou,“ dodal.

Situaci na fakultě studenti probírali s bývalým proděkanem a hlavním aktérem celé kauzy s rychlostudenty Milanem Kindlem. Ombudsmana pak do Plzně pozvalo občanské sdružení Ius Infinitum. Škola čeká na rozhodnutí ministerstva o možnosti přijímat nové studenty. Verdikt měl padnout začátkem příštího týdne. Kdo o osudu fakulty rozhodne, ale netuší ani odstupující ministr.