Pediatr může chtít souhlas obou rodičů i u očkování

Praha – Od 1. dubna mohou dětští lékaři požadovat souhlas obou rodičů před každým zákrokem nebo předepsáním léku, který by mohl ohrozit zdraví jejich dítěte. Vyplývá to z nového zákona o zdravotnických službách, který s počátkem měsíce vstupuje v platnost. Záměrem nové normy je lépe chránit práva malých pacientů, léčbu dítěte ovšem může v krajním případě paradoxně zcela zablokovat, a to zejména v případě, kdy spolu rodiče dítěte nežijí.

Jak upozornila předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Hana Cabrnochová, náchylný organismus malého dítěte může negativně ovlivnit nepřeberná řada léků nebo lékařských zákroků: „Každá aplikace léku, každá aplikace vakcín - byť v extrémním případě - může znamenat nějaké závažnější důsledky.“

V tom případě by ovšem lékaři mohli cítit potřebu krýt svou zodpovědnost před možnou žalobou ze strany rodičů prakticky pokaždé, když dítě vstoupí do ordinace, a požadovat tak svolení matky i otce. Řada pediatrů tak již anoncuje, že informovaný souhlas budou požadovat u nepovinného očkování, podání rizikovějšího léku nebo zákroků, jako je trhání mandlí.

Ministerstvo zdravotnictví přitom lékaře nabádá, aby souhlas vyžadovali jenom v případech, když je zákrok skutečně závažný. „Z našeho pohledu se jedná o takové zákroky, jako je třeba chemoterapie nebo transplantace. Pokud jde o takové banality, jako je užívání léků, očkování, tak tam by souhlas vyžadován být neměl,“ upozornil mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Komplikace pro rodiče, kteří dítě vychovávají bez partnera

Nové opatření totiž může paradoxně ošetření dětského pacienta zkomplikovat, a to například u svobodných matek, které nejsou s otci svých dětí v kontaktu. Případy, kdy bude mít jeden z rodičů neznámý pobyt, navrhuje ministerstvo zdravotnictví řešit čestným prohlášením, v němž se má ten druhý zaručit, že místo pobytu partnera skutečně nezná. Ani v tomto okamžiku ale nemusí lékař rodiči vyhovět, protože, jak upozornila mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková, navzdory dobrozdání nemusí být jisté, že rodič nelže.

Zástupci nemocnic rovněž upozorňují na to, že se zavedením nové normy budou moci někteří rodiče využívat své děti jako rukojmí ve vzájemném sporu. V takovém (byť jistě krajním) případě by nemuseli případnou léčbu vůbec dovolit. „V první fázi samozřejmě můžeme posečkat a vyzvat je, aby se dohodli. Neakutní péči jde odložit, nelze ji ale odkládat do nekonečna,“ dodala Danková. V případě, že by ke shodě mezi rodiči nedošlo, musel by do sporu zasáhnout soud. Na rozhodnutí bude mít maximální lhůtu 24 hodin.

Video Reportáž Barbory Straňákové
video

Reportáž Barbory Straňákové