Zákon přináší od dubna pacientům řadu změn

Praha – Reformní zákony o zdravotních službách a záchranné službě zavádějí dneškem do praxe řadu změn. Pacient si může dopředu stanovit přání, jak má být léčen v případě, že o sobě nebude moci rozhodovat, nebo má právo na názor dalšího odborníka před závažným výkonem. Změny přicházejí i v podmínkách umělého oplodnění, za určitých podmínek se prodlužuje dojezdová doba záchranné služby.

Zákon o zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách stanovuje pacientovi právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a zdravotních službách, které mu mají být poskytnuty, včetně ceny služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Stejně tak má právo odmítnout informace o svém zdravotním stavu.

Institut dříve vysloveného přání zavádí možnost určit, zda chce být člověk oživován a jak má být léčen, když už o sobě nedokáže rozhodovat; musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem pacienta, nutné je poučení od lékaře o důsledcích rozhodnutí. K tomuto opatření se vztahuje pojistka proti eutanazii - dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud nabádá k činnostem vedoucím k aktivnímu ukončení pacientova života.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pacient má právo na názor druhého odborníka, pokud má podstoupit závažný výkon jako amputace či ozařování, není ale zatím vyřešena úhrada. Pacient si také určuje osoby, které mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do jeho zdravotní dokumentace.

Praktický lékař musí zajistit péči o své registrované pacienty nepřetržitě, včetně prohlídky těl zemřelých. Sjednocují se podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní. Zároveň všichni zřizovatelé zdravotnických zařízení musejí požádat o novou registraci. Lékaři či zdravotnickému zařízení poskytujícím službu bez oprávnění hrozí pokuta až jeden milion. Zákon zavádí registry shromažďující údaje o zdravotním stavu pacientů, například onkologických, s kloubními náhradami, kardiaků po operaci srdce, registr uživatelů drog či osob vyloučených z dárcovství krve.

Video Reportáž Martiny Tlachové
video

Reportáž Martiny Tlachové

Reportáž Martiny Tlachové

02.02.2012, UD

Změny ve zdravotnictví tématem Událostí

Specifické zdravotní služby

Mění se podmínky umělého oplodnění, přistoupit k této léčbě je možné do 49 let, zdravotní pojištění je hradí jen do 39 let. Pojišťovna nově uhradí čtyři cykly, když v prvních dvou se zavede jen jedno embryo, nebo jako dosud tři pokusy za život s více embryi. Anonymním dárcem vajíčka může být žena od 18 do 35 let a spermatu muž od 18 do 40 let.

Umělé oplodnění
Umělé oplodnění

Sterilizaci bez zdravotního důvodu lze provést jen u lidí starších 21 let, ze zdravotních důvodů, třeba při rakovině, po písemném souhlasu od 18 let. U mladších pak se souhlasem zákonných zástupců, odborné komise a soudu. Léčebnou kastraci lze provést po dovršení 25 let pacientovi, který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin; pacientovi v ochranném léčení jen se souhlasem soudu.

Video Reportáž Davida Havleny a Lenky Drmotové
video

Reportáž Davida Havleny a Lenky Drmotové

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Prodlužuje se dojezdová doba z 15 na 20 minut v návaznosti na přírodní podmínky a vzdálenost. Členové výjezdových skupin budou mít oprávnění vstupovat do cizích objektů a požadovat od přítomných lidí věcnou i osobní pomoc, ti ale nesmějí být kvůli pomoci ohroženi na životě nebo zdraví. Nemocnicím zákon nařizuje kontaktní místa, která budou v nepřetržitém spojení s dispečinky záchranné služby. Pacienta smí nemocnice odmítnout jen výjimečně, nikdy ale v bezprostředním ohrožení života, a pokud jde o porod.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň: „Devadesát procent území je možné pokrýt do 15 minut, ale pak jsou tady určitá okrajová území, kde to prostě možné není.“

Ředitel ZZS Praha Zdeněk Schwarz: „(Zákon) by mohl říct, že tím pádem máme zrušit některá stanoviště, když nám stačí delší dojezdová doba.“


Ilustrační foto
Ilustrační foto

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zavádí úhradu nepovinného očkování proti rakovině děložního čípku zdravotní pojišťovnou dívkám od 13 do 14 let věku. Ostatní zájemci uhradí zhruba 10 tisíc korun. Klient má také právo získat od zdravotní pojišťovny informace, které zdravotní služby mu uhradila, dostane souhrnný údaj o částce zaplacené za celý rok.