Dominik Duka sloužil slavnostní mši v katedrále sv. Víta

Praha - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě si dnes stovky věřících připomněly zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slavnostní mši tam dopoledne sloužil kardinál Dominik Duka. Kázal o významu Velikonoc a věnoval se také pozici církve v dnešním světě, kdy řekl, že nemůže ustoupit ze svých tradičních postojů a etických hodnot. Duka přilákal zástupy věřících ale taky řadu turistů. Součástí dnešní mše bylo také takzvané Apoštolské požehnání, udělené jménem Římského velekněze, kropení věřících svěcenou vodou a žehnání pokrmům.

Téměř dvouhodinovou mši sloužil Dominik Duka, který po čtení z Janova evangelia připomněl historii Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku a vzpomněl také dnešní bohoslužbu papeže Benedikta XVI. v rámci slavnosti vzkříšení Páně na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu.

Dominik Duka při velikonoční mši
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

„Společně s Benediktem XVI. můžeme znovu říci, že Kristovo zmrtvýchvstání je historickou událostí. Jinou než narození či vtělení. Je to událost, která překračuje historický prostor,“ řekl Duka s tím, že křesťanství nedává stoprocentní odpovědi na otázky týkající se vzniku života. „Velikonoce otevírají smysluplnost našeho snažení a jsou určitou výzvou k tomu, abychom jako lidé nikdy nerezignovali před zlem, před nepochopením, zradou, odmítáním,“ doplnil Duka.

Video Reportáž Pavly Kubálkové
video

Reportáž Pavly Kubálkové

Kromě modliteb a úryvků z Bible v katedrále zazněl i chorál Missa in angustiis rakouského skladatele Josepha Haydna (1732–1809), zvaný též Nelsonmesse, v podání Pražského katedrálního sboru a katedrálního orchestru.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně si dnes připomněli návštěvníci mnoha dalších pražských kostelů. Ranní mše se na Boží hod velikonoční konala například v kostele Panny Marie Sněžné nebo v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Slovo boží a modlitby budou katedrálami a kostely znít ještě 9. dubna na Velikonoční pondělí.