Diabetikům od bolesti pomůže elektřina do mozku

Praha - Po dvou letech testování mají čeští lékaři první výsledky nové léčby diabetické neuropatie, tedy krutých bolestí rukou a nohou, které nejčastěji sužují cukrovkáře. V Česku jimi trpí až 100 tisíc lidí. Na téměř 450 pacientech lékaři v uplynulých letech testovali tzv. metodu MDM neboli mesodiencefalickou modulaci a zjistili, že pomáhá.

Metoda MDM spočívá v tom, že se do pacientova mozku pomocí elektrod pustí krátké elektrické impulzy. Uvolní se hormony, které zvýší práh bolesti, a pacient tedy bolest nevnímá. Jeden léčebný cyklus trvá deset po sobě jdoucích dní, vždy 30 minut. Pokud na pacienta léčba zabere, je mu lépe dalších 3 až 5 měsíců. Pak se musí sezení opakovat. „Určitou míru zlepšení pozorujeme u zhruba 60 až 80 procent nemocných,“ potvrzuje výsledky testů Milan Kvapil z diabetologické ambulance v Praze.

Čeští lékaři v posledních dvou letech metodu testovali v několika MDM centrech na 446 pacientech s neuropatií. Jedním z prvních, na kom léčbu vyzkoušeli, byl Josef Sedlecký. Brnění, pálení a neuvěřitelné bolesti nohou ho ze spaní budily už několik let. „V noci jsem nemohl spát, protože to byly takové bolesti, že jsem nevydržel pět vteřin na jednom místě s nohama,“ popisuje.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové

Mesodiencefalická modulace není ale jen pro diabetiky. Ve světě se už léta používá při léčení dalších několika desítek diagnóz. Podle lékařů pomůže všude tam, kde je potřeba odbourat bolest nebo stres. Záplavy nových pacientů ale nečekají, pojišťovna totiž léčbu nehradí.