Vláda chce lepší výběr úředníků zajišťujících dotace z EU

Praha – Vláda na svém dnešním jednání přijala návrh novely občanského soudního řádu, která by měla do budoucna omezit počty podaných dovolání k Nejvyššímu soudu. Kabinet také schválil nová pravidla pro výběr úředníků, kteří zajišťují dotace z EU. Opatření patří k plánu, který má napravit potíže s dotacemi. Také dnes vláda vyslovila souhlas s přesunem 51 milionů korun v rozpočtu ministerstva kultury na živé umění. Ušetřit chce úřad na provozu a církvích. Do závěrů dnešního vládního jednání se promítla nepřítomnost ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který je v Bruselu. Kabinet kvůli tomu musel přerušit jednání o několika důležitých bodech programu. Odložili schvalování novely loterijního zákona, neřešili ani navýšení peněz pro vězeňskou službu nebo zvětšení státních ropných rezerv.

Nová metodika výběru úředníků řeší popis procesu výběru zaměstnanců a zveřejňování inzerátů na volné pozice, ale i důsledky porušení postupů a udělování sankcí za nedodržení směrnic. „V případě, že se dotčené útvary nebudou těmito postupy řídit, výdaje spojené s takto vybranými zaměstnanci nebudou způsobilé k úhradě z prostředků Evropské unie a budou muset být hrazeny z prostředků jednotlivých subjektů,“ uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Jabůrková. Dokument je závazný pro všechna ministerstva, která dotace z EU čerpají. Pro primátora Prahy, předsedy Regionálních rad regionů soudržnosti a pro ministra zemědělství má materiál doporučující charakter.

Kvůli potížím s čerpáním dotací ale Česko až do poloviny roku pozastavilo odesílání žádostí do Bruselu o zpětné proplacení dotací. Evropská komise aktuálně Česku vytýká hlavně problémy s kontrolou a auditem dotací. Vláda se nyní snaží situaci napravit například přesunem auditu na ministerstvo financí.

V období let 2007-2013 může Česko získat z Bruselu podle aktuálního kurzu uváděného ministerstvem pro místní rozvoj 776,1 miliardy korun. Celkem úřady od roku 2007 proplatily příjemcům dotací 327 miliard korun.


Novela občanského soudního řádu by měla do budoucna omezit počty podaných dovolání k Nejvyššímu soudu, má ale také třeba zrychlit vydávání elektronického platebního rozkazu a je v ní obsažena i změna dosavadního zákona týkající se nedobrovolné hospitalizace. „Jde o omezení podání dovolání pouze na věci, které mají zásadní právní význam,“ prohlásila vicepremiérka. Jen na rozhodnutí Nejvyššího soudu po přijetí novely bude, zda určitá právní věc onen zásadní právní význam skutečně má.

Video Vláda schválila normy přijímání úředníků i peníze pro kulturu
video

Vláda schválila normy přijímání úředníků i peníze pro kulturu

Vláda schválila normy přijímání úředníků i peníze pro kulturu

z 15:00, 02.05.2012

Brífink Karolíny Peake po jednání vlády

Ministerstvo spravedlnosti totiž chce, aby se Nejvyšší soud věnoval více sjednocování judikatury oproti neustálému vyřizování nadměrného počtu dovolání v obchodních a občanskoprávních sporech. Na konci roku 2010 neměl vyřízených přes 5 000 občanskoprávních dovolání, jejich kvalita je přitom podle úředníků v mnohých případech na nízké úrovni.

Nejvyšší soud
Nejvyšší soud

Ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09) získala souhlas vlády s přesunem 51 milionů korun ve svém rozpočtu ve prospěch živého umění, profesionálních divadel a kulturních služeb. Ochuzen o to bude rozpočet určený na provozní náklady úřadu a církevní agenda. Letošní rozpočet ministerstva je asi osm miliard; dotace na živé umění byly letos kráceny o 112 milionů korun, což se setkalo s velkou vlnou kritiky.