Heger: Měl by stačit souhlas pouze jednoho rodiče s léčbou

Praha - Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce, aby k léčbě dítěte stačil souhlas pouze jednoho z rodičů. Touto rychlou novelou, která by měla platit od podzimu, tak navrhuje zrušit stávající povinnost souhlasu obou rodičů. Dnes to potvrdil legislativní náměstek Martin Plíšek. V novele bude i změna v souhlasech při léčení patnáctiletých až osmnáctiletých. Rodič by podle ministerského návrhu mohl dát v případě těchto starších dětí souhlas obecný, ne tedy pro každý léčebný výkon. Zároveň si také může vyhradit, o čem chce být následně informován.

„Připravujeme rychlou technickou novelu, pan ministr ji předloží jako poslanec, měla by být projednána ve zrychleném čtení,“ upřesnil postup Plíšek. Ještě před předáním sněmovně projedná ministr novelu se zástupci stavovských komor a lékařských sdružení. Svolá také Radu poskytovatelů. 

Novela bude mít dva hlavní body - k léčbě dítěte bude stačit souhlas jednoho rodiče a zjednoduší se rozhodování o pacientech ve věku 15 až 18 let. K prvnímu bodu Plíšek uvedl, že ministerstvo nebude řešit spory mezi rodiči, kteří se nechtějí na souhlasu dohodnout. K druhému bodu poznamenal, že léčbu probere lékař s pacientem, zohlední při tom jeho rozumovou vyspělost. „Rodič dá předem jen obecný souhlas a může si vyhradit, o čem chce být následně informován,“ řekl Plíšek. 

Některé organizace chtějí povinný souhlas rodičů úplně zrušit

Česká lékařská komora a Svaz pacientů představily tento týden vlastní návrh novely. Požadují, aby souhlas obou rodičů byl z normy vypuštěn. Novelu chtějí dát jako senátní návrh, viceprezidentka Svazu pacientů Alena Gajdůšková (ČSSD) je místopředsedkyní Senátu. Plíšek k tomu řekl, že úplně zrušit souhlas zákonného zástupce dítěte nelze. Připomněl, že souhlas rodičů požaduje zákon jen pro plánovanou léčbu, třeba transplantaci či léčbu rakoviny. Pro akutní ošetření, například zlomené ruky, a také pro prevenci a očkování souhlas obou rodičů podle výkladu ministerstva nutný ani teď není. 

Video Reportáž Terezy Stárkové
video

Reportáž Terezy Stárkové

Mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň doplnil, že souhlas obou rodičů byl dán do zákona o zdravotních službách na žádost organizací hájících lidská práva. Zákon je součástí reformního balíku a je účinný od 1. dubna. Ministerstvo očekává, že přijetí novely bude rychlé. „Jedná se o technickou novelu, která usnadní občanům život. Očekáváme hladký průběh projednávání v Poslanecké sněmovně i Senátu,“ řekl.