Studenti se zamýšleli, zda by našli odvahu podepsat Chartu 77

Praha - Letos je to 35 let od vzniku Charty 77. Portál Moderní dějiny při této příležitosti uspořádal literární soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Zadání znělo: Podepsal/a bys Chartu 77? Proč ano, proč ne? Do soutěže přišlo víc než dvě stě příspěvků. Většina studentů konstatovala, že by odvahu podepsat tento dokument kritizující komunistický režim nenašla. 

Tři nejvýraznější texty napsali Radka Štorkánová, studentka Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, Markéta Tomášková, studentka Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, a Tomáš Urbánek, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


„Většina těch prací byla poctivá úvaha o tom, jestli by člověk měl odvahu. Skoro všichni se vyjadřovali velmi vřele a s úctou o lidech, kteří ji podepsali, chválili její význam. Ale většina z nich konstatovala, že by asi nenašla odvahu,“ uvedla členka poroty Petruška Šustrová. Ona sama spíše čekala, že mladí lidé, kteří vyrostli ve svobodném světě, budou mít větší kuráž a projeví více vzdoru.

Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se tehdejší ČSSR zavázala na konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách. Pojmenována je podle dokumentu Charta 77 z ledna 1977.

Video Reportáž Terezy Radvákové
video

Reportáž Terezy Radvákové

Jedním z podnětů k sepsání Charty 77 bylo zadržení členů undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe. Mezi prvními signatáři dokumentu byl pozdější prezident Václav Havel a filozof Jan Patočka.