Medaile za rozvoj české vědy dostali Hilský či Grygar

Praha – Učená společnost České republiky dnes v aule pražského Karolina rozdávala medaile a ceny za zásluhy a rozvoj vědy. Celkem si ocenění odneslo šest vědců, devět vysokoškolských učitelů a 12 studentů středních škol. Mezi oceněnými byl například překladatel Shakespeara Hilský, astrofyzik Grygar či historik Čornej.

Pětatřicetiletý chemik Otakar Frank si cenu pro mladé vědce vysloužil za výzkum grafenu, nejtenčího a zároveň nejpevnějšího materiálu, který dokáže člověk vyrobit. Přestože byl objeven teprve před osmi lety, je základem uhlíkatých vláken, používaných už běžně v letectví nebo při konstrukcích aut. Kvůli svým super vlastnostem se ale čím dál víc objevuje třeba v elektronice.

Pro hmotu tvořenou jen jednou vrstvou atomu uhlíku již existuje spousta patentů, další jsou ale na cestě. „Například použití grafenu pro vodivé elektrody pro dotykové obrazovky, jako náplně do kompozitů a další,“ jmenuje způsoby využití Frank. Spolu s diplomem vědec také získal finanční odměnu ve výši 60 tisíc korun.

Ze stejné částky a čestného ocenění se může těšit i Petr Čornej, historik specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. Od roku 2002 Čornej působí na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, jejímž rektorem byl v letech 2006 až 2010. Koncepčně a autorsky se podílí na přípravě středoškolských učebnic dějepisu.

Učená společnost sdružující významné české vědce byla ustavena v roce 1994 a považuje se za pokračovatelku Královské české společnosti nauk z 18. století, jejíž činnost v roce 1952 komunistický režim zastavil. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Členové společnosti, kterých je kolem stovky, přispívají jedním procentem ze svých příjmů na běžný chod společnosti.


Z rukou předsedy Učené společnosti Václava Pačesa obdrželi medaile za zásluhy o rozvoj vědy profesor anglické literatury Martin Hilský a astrofyzik Jiří Grygar. „Když se podívám zpátky, kdo ji dostal přede mnou, tak to jsou jména, kterých si velmi vážím,“ poznamenal významný popularizátor astronomie a astrofyziky, jenž je veřejnosti znám především z televizního programu Okna vesmíru dokořán.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Devětašedesátiletý znalec a překladatel díla dramatika Williama Shakespeara Hilský byl již za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria v roce 2001, ocenění od společenství přírodovědců si přesto nesmírně váží. „Z té medaile mám radost, protože ji udělili především přírodní vědci a já mám za to, že není dobré ty humanitní a přírodní vědy oddělovat. Věřím na takové prolamování hranic,“ uvedl.

Ocenění a desetitisícovou odměnu si odnesli také středoškoláci za práce, s nimiž uspěli v soutěžích. Pedagogové jsou oceňováni za podporu zájmu o vědu na středních školách, za vytváření podmínek pro studenty a jejich působení v soutěžích. Učená společnost jim za to věnovala 45 tisíc korun.