Ústavní soud se znovu postavil proti snižování platů soudců

Brno - Soudci pravděpodobně dosáhnou zvýšení platů. Ústavní soud totiž zrušil platovou základnu pro léta 2012 až 2014. Záložní výpočtový koeficient ponechal v zákonu jen do konce letošního roku - zákonodárci tak musejí do té doby přijmout novou úpravu soudcovských platů. Koeficientem se násobí průměrný plat státních zaměstnanců. Dříve zákon stanovoval, že soudcovské platy mají být trojnásobné oproti průměru nepodnikatelské sféry, avšak nynější úprava hovoří jen o 2,5násobku. Soudci ovšem se snížením nesouhlasili.

„Ústavní soud trvá na tom, že platové poměry soudců mají být podle předchozích nálezů Ústavního soud stabilní nesnižovatelnou veličinou, nikoli pohyblivým faktorem, s nímž kalkuluje to či ono vládní uskupení například proto, že se mu zdají platy soudců příliš vysoké ve srovnání s platy státních zaměstnanců nebo ve srovnání s jinou profesní skupinou,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Jana Pelcová. 

Ústavní soud se proti snižování platů soudců několikrát vyjádřil už v minulosti. Loni zrušil platovou základnu pro minulý rok, která byla ještě nižší než ta aktuální. Ještě dříve soud zrušil i čtyřprocentní snížení platů, které schválila vláda Jana Fischera. Příjem soudců by měl podle ÚS vždy zůstávat stabilní a nesnižitelnou veličinou jako jedna z pojistek nezávislosti justice. 

Soudci si na platové restrikce ze strany státní moci stěžují dlouhodobě, ať už jde o zmrazení, nebo přímé snižování platů. Žádná skupina státních zaměstnanců prý v letech 2000 až 2011 nepřispěla ke stabilizaci veřejných financí a řešení důsledků ekonomické krize tolik jako soudci. Každý soudce prý kvůli restrikcím přišel o statisíce korun. Reálné příjmy v justici podle soudců klesají a přibližují se průměrným platům vysokoškoláků. 

Platová základna pro období 2012 až 2014 činila 56 849 korun. Od této částky se příjmy konkrétních soudců odvozovaly na základě funkcí a odpracovaných let. Zákon zároveň obsahuje výpočtový koeficient, podle něhož se měly platy určovat až od roku 2015. Po zrušení platové základny se zřejmě začne koeficient uplatňovat už nyní, ale jen do konce letošního roku, kdy jeho platnost kvůli zásahu Ústavního soudu skončí.

Video Rozhovor s předsedou soudcovské unie Tomášem Lichovníkem
video

Rozhovor s předsedou soudcovské unie Tomášem Lichovníkem

Předseda soudcovské unie Tomáš Lichovník dnešní rozhodnutí přivítal, soud se podle něj neodchýlil od svých dřívějších názorů. „Nyní je zde prostor pro vyjednávání s mocí výkonnou a mocí zákonodárnou o tom, jak by soudcovský plat měl být nastaven. Přičemž se domnívám, že Ústavní soud zde dal jasné stanovisko, jak dál postupovat,“ podotkl Lichovník. Optimální variantou do budoucna by prý byl návrat k trojnásobku oproti průměrnému platu státních zaměstnanců.

Předseda soudcovské unie Tomáš Lichovník:

„Platy soudců se mrazily už tolikrát, že se nedá říct, kdy je ta mimořádná okolnost, která odůvodňuje zmražení platů. Kdyby to bylo jedno jediné opatření, ke kterému by se sáhlo tehdy, kdy je státu zle, pak se domnívám, že se dá nalézt pochopení pro takový mimořádný zásah. Ale jestliže k tomu zásahu dochází opětovně prakticky každý rok (…) pak těžko lze nalézt pochopení.“