Policie musí znovu prověřit zákázky ČEZu pro Škodu Plzeň

Praha - Policie odložila kauzu zakázek ČEZu pro Škodu Plzeň předčasně. Vyplývá to z prověrky, kterou nařídilo Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ). Policie podle ní neověřila pravost dokumentů, které se v souvislosti s případem objevily v médiích. Materiály proto musí znovu doplnit. Odložení kauzy v březnu schválilo Městské státní zastupitelství v Praze. Podle jeho mluvčí Štěpánky Zenklové ale VSZ označilo odložení případu za důvodné, doplňující šetření má pouze ověřit některé listiny.

„Kontrolou bylo zjištěno, že policejní orgán v této věci neověřil informace získané z veřejných zdrojů, nezjišťoval pravost dokumentů, na základě kterých bylo zahájeno trestní řízení,“ uvedla mluvčí VSZ Irena Válová. Dozorová státní zástupkyně podle ní vydala pokyn k ověření některých dokumentů u švýcarských úřadů. Teprve poté bude moci být v případu rozhodnuto. „Já vítám každé prověřování, nemám co skrývat, čím více autorit vyloučí podezření, tím lépe,“ reagoval bývalý šéf ČEZu Martin Roman.

„Doplňující šetření bylo nařízeno z důvodu ověření některých listinných materiálů, aby byly vyloučeny pochybnosti o jejich pravosti,“ uvedla Zenklová. Podotkla, že prověrka na MSZ nařízená dočasně pověřeným pražským vrchním státním zástupcem Stanislavem Mečlem neobjevila pochybení systémového charakteru, kvůli kterým byla údajně nařízena.

Vlastimil RampulaVlastimil Rampula, vrchní státní zástupce: „Zjistili jsme, že policejní orgán, a takový postup akceptovala dozorová státní zástupkyně, si neověřil pravost listin a informací získaných pouze z veřejných zdrojů. Přitom jsou to podklady, které byly důvodem pro zahájení trestního řízení v této konkrétní věci. Dohledový státní zástupce proto velmi správně usoudil, že je potřeba nadále v této věci prověřovat.“


Policie prověřovala zadávání veřejných zakázek ze strany tehdejšího šéfa ČEZ Martina Romana. Neprokázala však jeho majetkovou účast ve společnostech Škoda či Škoda Holding a.s. v době, kdy byl generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ. Policii se nepodařilo prokázat ani to, že by ovlivňoval zadávání veřejných zakázek ve prospěch společnosti Škoda Holding, anebo jí opatřoval jiné výhody. 

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) se zakázkami zabýval od loňského listopadu pro podezření ze spáchání trestných činů zneužití informace a postavení v obchodním styku a porušení povinnosti při správě cizího majetku. 

Vrchní žalobci přezkoumávali také dalších 22 případů, které pražské městské státní zastupitelství (MSZ) samo dozoruje nebo při nichž dohlíží na obvodní žalobce. Dohledové prověrky odhalily různá pochybení od pasivního přístupu až po to, že státní zástupce MSZ fakticky nahrazoval dozor v trestním řízení, který měl být vedený obvodním žalobcem. „Tím se může dopouštět zásahu do samostatnosti rozhodování a výlučných procesních oprávnění dozorových státních zástupců,“ upozornila Válová. Podle ní takový postup není v rozporu se zákonem, dohledový žalobce je však pouze vyloučen z dalšího rozhodování.