Generálka testování žáků se rozjela: Co ukážou výsledky?

Praha – V Česku dnes začala generálka celoplošného testování páťáků a deváťáků nebo studentů víceletých gymnázií. Během tří týdnů jí projde 170 tisíc školáků. Podle České školní inspekce, která testování pořádá, se zatím objevily jen malé technické problémy. Škole například přestalo fungovat internetové připojení, nebo byl omylem spuštěn požární poplach. Někteří rodiče, učitelé i ředitelé ale se zkouškou, která se letos vyplňuje pouze na počítači, nesouhlasí. Podle nich se tak děti zaškatulkují na lepší a horší, a to si většina z nich nepřeje. Chtějí tak, aby ministerstvo projekt zastavilo.

Úlohy z matematiky, češtiny, angličtiny, pro deváťáky i z němčiny nebo francouzštiny, mají ověřit minimální úroveň znalostí žáků, měl by je tedy zvládnout i čtyřkař. První část testu ověřuje základní znalosti, pokud v ní žáci uspějí, postupují do druhé, vyšší verze testu. Výsledky pak dostanou za obě části zvlášť. Test z matematiky už napsalo 14 000 dětí. Školáci budou hned po ukončení testu vědět, na kolik procent ho napsali. Kompletní výsledky se ale dozví až v den, kdy test z daného předmětu s určeným množstvím otázek dopíšou všichni žáci. Testy jsou sice generovány každému dítěti zvlášť, otázky se ale mohou opakovat. Mění se jen pořadí otázek, aby děti nemohly opisovat.

Podle odpůrců testování se ale jedná o zbytečnou zátěž a stres. Vadí jim také, že zkoušení je povinné. „Pro mě je směrodatné, k čemu budou ty testy sloužit, pokud v 5. a 9. třídě k tomu, aby se děti rozdělovaly na ty chytré a méně chytré, tak s tím nesouhlasím,“ reagovala matka jednoho z testovaných žáků Yvone Balbaki. Část rodičů se proto sdružila proti testování v iniciativě. Dopis požadující zastavení testování podepsali i odborníci z pedagogických fakult Karel Rýdl a Ondřej Hausenblas nebo dětský psycholog Václav Mertin.

A porovnávání se bojí i samotné školy. Testy podle nich nezjistí, kde učí líp a kde hůř. „Já si myslím, že by bylo dobré, abychom věděli, proč se testuje a co bude výsledkem testování,“ podotkl ředitel základní školy Vít Beran.

Inspekce se hájí: Je třeba zjistit, v čem mají děti problémy

Podle školní inspekce ale mají prověrky jen ukázat, v čem mají děti a školy problémy. Systém ani neumožňuje vytvářet pořadí žáků, jednotlivých tříd nebo škol. „Mohu vás ubezpečit, že rozhodně nebudeme hodnotit ani školu, ani učitele pouze na základě výsledků testování v 5. a 9. třídách,“ řekla dnes na brífinku ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová. „My výsledky toho testování budeme používat nově jako jeden z mnoha nástrojů běžného hodnocení školy… Nepůjdou dělat žebříčky,“ slíbil i Kamil Melichárek z České školní inspekce.

Petr Suchomel (Česká školní inspekce): „Šikovní čtvrťáci vyřešili ze 16 úloh v matematice 15 dobře a u jedné neznali přesně jeden pojem, který se skutečně probírá až v páté třídě… Ta úroveň odpovídá spíše minimu v páté třídě.“


Zavést testování bylo prioritou bývalého ministra školství Josefa Dobeše. Nové vedení resortu změny neplánuje. Zatím podle ministerstva totiž záleží na tom, jak letošní generálka dopadne. Smyslem testů je zastavit propad znalostí českých žáků, podle mezinárodních srovnání se totiž malí Češi zhoršili nejvíc ze všech států. „Budeme se dívat na tu základní úroveň, a tam pokud bude trvale, to znamená třeba i v příští generální zkoušce, výrazně riziková úspěšnost, tak určitě půjdeme do té školy se podívat a hledat příčiny,“ dodal Melichárek.

Video Brífink k testování žáků 5. a 9. tříd
video

Brífink k testování žáků 5. a 9. tříd

Pokud by si ale rodiče výslovně nepřáli, aby se jejich dítě do testování zapojilo, školy by jim podle Melichárka měly vyhovět. „Nemáme informace, že by nějaká škola odmítla (účast v generálce),“ dodal s tím, že výjimkou jsou jen školy při léčebnách nebo speciální školy, které účast nemají povinnou.

Zároveň s testem by měla vzniknout i elektronická databáze úloh z různých předmětů. Učitelé by je mohli využívat při výuce, děti pak doma při procvičování látky. Naostro by mělo být testování spuštěno v roce 2014.