Práva v Plzni nesmí přijímat studenty magisterského oboru

Plzeň - Plzeňská právnická fakulta nemůže přijímat studenty ani do prvního ročníku magisterského studia. Rozhodlo o tom ministerstvo školství. Podle ministerstva mohou stávající studenti na škole dostudovat. Vedení univerzity uvedlo, že rozhodnutí resortu respektuje. Škola už má omezený i bakalářský program. Podle děkana fakulty Jana Paulyho to ale směřuje k likvidaci fakulty. Proti rozhodnutí ministerstva je možné podat rozklad.

Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková krok ministerstva uvítala. „Návrh na omezení akreditace magisterského studia práv byl na ministerstvu od června loňského roku… Vracíme se tím ke standardním postupům. Čekám, jakým způsobem bude rozhodnuto kolem otázky udělení akreditace, která podle našeho názoru byla v rozporu se zákonem,“ řekla ČT. Mluvčí ZČU Kamila Kvapilová dodala, že podle vedení univerzity je nynější rozhodnutí ministerstva v souladu s předchozími stanovisky kolegia rektorky, Akademického senátu ZČU a Vědecké rady ZČU, které nedoporučily fakultě letos přijímat nové studenty.

Děkan Pauly zatím text rozhodnutí nestihl prostudovat  a neví, na jak dlouho zákaz nepřijímat studenty platí. Rozhodnutí ale podle něj vychází ze skutkového stavu, který na fakultě možná panoval před více než 11 měsíci. „Od té doby uplynulo mnoho času a události vzaly rychlý spád. Fakulta udělala obrovský krok kupředu… To, co se nám v rozhodnutí vytýká, není pravda,“ řekl ve Studiu ČT24. Stále tu podle něj panuje úvaha, že se nesmí zpochybnit rozhodnutí akreditační komise. Domnívá se ale, že i na to tu jsou zákonné prostředky: „Nikdo není neomylný.“ O dalším postupu nyní rozhodne rektorka, která je oprávněná podat proti rozhodnutí rozklad.

Děkan plzeňských práv Jan PaulyJan Pauly: „To samozřejmě znamená velkou ránu pro fakultu jak na poli možností dalšího zlepšování se, tak na poli toho zachovat fakultu při životě… Mým úkolem je dělat do posledního dechu vše pro to, aby fakulta nezanikla, ale je to rozhodnutí, které naprosto jasně směřuje k likvidaci fakulty.“


Pětiletému programu, kam chtěla fakulta letos přijmout 300 studentů, prodloužil exministr Josef Dobeš (VV) akreditaci do roku 2016. Učinil tak ale v rozporu s rozhodnutím akreditační komise, která počátkem února navrhla ministerstvu, aby fakultě akreditaci magisterského studia odebralo. Dobeš ale nerozhodl, zda může fakulta přijímat nové studenty. Rozhodnutí nyní vydal odbor vysokých škol na návrh akreditační komise.

Spor akreditační komise a Dobeše se dostal na stůl Nejvyššího státního zastupitelství. „Kdyby zrušilo rozhodnutí ministra, (…) končí plzeňským právům akreditace, tuším, že jednatřicátého července tohoto roku,“ uvedla pro ČT Dvořáková. Pokud dají státní zástupci komisi za pravdu, bude to znamenat konec nadějí pro 1 200 studentů magisterského oboru. „Já si nedovedu představit nějaký avanturistický hazard, který by ze dne na den něco takového rušil,“ komentoval to děkan Pauly.

Video Reportáž Miroslavy Vildové a Antonína Šimůnka
video

Reportáž Miroslavy Vildové a Antonína Šimůnka

Ministerstvo školství už dříve doručilo fakultě rozhodnutí, že nesmí přijímat studenty tříletého bakalářského programu. Zároveň ale prodloužilo jeho akreditaci o čtyři roky. Na bakalářské studium se hlásilo 161 zájemců.