Nenechají-li dítě očkovat hexavakcínou, musí rodiče počítat s pokutou

Brno – Peněžní sankce hrozí rodičům, kteří nenechají své dítě očkovat takzvanou hexavakcínou. Vyplývá to z nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který vyhověl kasační stížnosti ministerstva zdravotnictví. Očkovací povinnost obecně stanovuje legislativa, podrobnosti upravuje ministerská vyhláška. Rozšířený senát NSS už v dubnu v jiném rozhodnutí stanovil, že konkretizace očkovací povinnosti formou vyhlášky neodporuje ústavněprávním požadavkům. Rozhodnutí o hexavakcíně z tohoto stanoviska vychází.

Hexavakcína zahrnuje protilátky proti šesti vážným chorobám, například záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně. Očkování se v několika dávkách podrobují děti v prvním roce života. Nesplnění očkovací povinnosti u hexavakcíny lze podle NSS sankcionovat, protože vyhláška u tohoto konkrétního očkování „stanoví termíny a věkový limit, dokdy je nutno tuto povinnost splnit“.

NSS se konkrétně zabýval případem pětitisícové pokuty, kterou ministerstvo zdravotnictví udělilo rodičům neočkovaného děvčátka. Městský soud v Praze v srpnu 2010 sankci zrušil. Dospěl totiž k závěru, že porušení očkovací povinnosti v tomto případě nelze postihnout správním trestem. Nejvyšší správní soud ale koncem dubna vyhověl kasační stížnosti ministerstva a verdikt Městského soudu v Praze zrušil.

Vědecký sekretář České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek: „Dosud se řada lidí tvářila, že je to jejich svobodná volba, zda dítě očkovat dají nebo nedají… Nepovažuji však za nejlepší, aby lidé byli k očkování nuceni pod pohrůžkou vysokých pokut. Správná cesta je jim vysvětlit, proč to je uzákoněné a jaké to očkování pro ně má význam.“


Ve sporu o hexavakcínu čekal běžný senát NSS na stanovisko rozšířeného senátu v jiném, věcně souvisejícím případu. Rozšířený senát nakonec těsnou většinou hlasů dospěl k závěru, že vyhláška vychází ze zákona a respektuje zákonné meze. Úprava očkování tak odpovídá ústavněprávnímu požadavku, podle něhož lze povinnosti ukládat toliko na základě zákona.

Podle vakcionologů odmítají očkování v Česku rodiče dětí pouze v jednotlivých případech - rozhodně se prý nejedná o tisíce případů. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula pak dodal, že se zřejmě v Česku brzy přejde na systém nepovinného očkování, pokud bude proočkovanost v populaci stejně vysoká, jako je teď.