Příbývá stížností na výsledky maturit, tentokrát z češtiny

Ostrava - Další stížnosti na státní maturity. Tentokrát na písemný test z češtiny. Maturantům i češtinářům vadí, jak byl hodnocen. Řada jedničkářů totiž za svou slohovou práci dostala trojky či čtyřky, někteří dokonce propadli. Podle pedagogů jim ublížilo neprofesionální hodnocení těch, kteří práce opravovali. Letos je vybíral a školil sám Cermat. Zástupci spolku EDUin navíc kritizují fakt, že se studenti nemohou proti známce odvolat. Nedostali totiž originály prací s vyznačenými chybami. Cermat ale tvrdí, že hodnotil podle jasných pravidel a že si studenti mohou záznam s podrobným hodnocením vyžádat ve škole.

Podle odborníků z EDUin je ale strohý protokol málo, žák z něj prý nepozná, v čem chyboval. „Právní stanovisko jasně říká, že opravená písemka musí být součástí odvolání, jinak není rozhodnutí přezkoumatelné, a tedy není v souladu se zákonem a ústavou. CERMAT ale zorganizoval celý proces tak, že opravené písemky neexistují,“ konstatoval Tomáš Feřtek ze spolku s odvoláním na právní stanovisko advokátky Kláry Samkové.

„Žák má k dispozici originál své písemné práce, vícekriteriální bodové hodnocení, pravidla pro hodnocení a dokument, který vysvětluje, za co je možné v tom či onom kritériu udělit příslušný počet bodů,“ hájí ale hodnocení písemných maturit šéf centra Pavel Zelený. Písemky hodnotilo asi 700 externích hodnotitelů a každý si poznámky k písemce zaznamenává jinak. Proto prý studentům neposkytnou „text písemné práce, ve které jsou červenou propiskou vyznačeny chyby.“

Pavel Zelený:

„I nejlepší žáci chybovali v tom, že psali písemnou práci o něčem jiném, nebo nějak jinak, jiným útvarem, než bylo v zadání.“


Premianti, kteří psali slohově těžší úvahu, pohořeli. Průměrní studenti, kteří popisovali výrobu palačinky, naopak zazářili. Učitel češtiny Ladislav Vasevič mluví o neprofesionalitě ze strany hodnotitelů. „Tvůrčí invence toho, kdo píše úvahu, a toho, co musí napsat postup pracovního úkonu, je nesrovnatelná,“ říká.

Oproti loňsku nehodnotili letos kantoři písemky svých žáků, externí hodnotitelé proškolení Cermatem zpracovávali i několik stovek anonymních prací. „Všechny písemky musí být opraveny jednotným metrem; musí být tedy všem jasné, co hodnotíte, podle čeho a jak,“ upozornil Zelený s tím, že bodové hodnocení je mnohem podrobnější než jen známka. Kromě pravopisu se hodnotí i slovní zásoba, výstavba textu nebo to, jak se žák držel zadání. Právě odklon od tématu prý může být důvodem, proč i jinak výborná práce dostala pětku.

U slohových prací z češtiny a cizích jazyků zatím podle Zeleného propadlo asi sedm procent žáků, tedy zhruba stejně jako loni. „Na části škol neúspěšnost výrazně vzroste, na části naopak poklesne,“ myslí si Zelený, podle něhož je to důsledek testování podle jednotných pravidel. Studenti, kteří se známkou nesouhlasí, se mohou odvolat na příslušný kraj.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové