Ve speciálních školách je třetina Romů, ombudsman to kritizuje

Brno - Počet Romů ve speciálních školách je podle ombudsmana Pavla Varvařovského příliš vysoký. Zvláštní školy navštěvuje třetina Romů, což neodpovídá zastoupení romské populace ve společnosti. Podle Varvařovského to ukazuje, že romské děti jsou do speciálních škol zařazování často bezdůvodně. Ombudsman to považuje za nepřímou diskriminaci a navrhne ministerstvu školství nápravná opatření. Ne všichni ředitele škol ale s kritikou ombudsmana souhlasí.

Odhadovaný počet Romů v populaci ČR je 1,4 až 2,8 procenta. Podle ombudsmana by ve speciálních školách měly být jen děti se zdravotním postižením. Navíc mu chybí snaha o integraci těchto dětí do běžných škol. Navrhl také vládě a ministerstvu, aby školy do 1. září daly vědět, zda vzdělávají děti podle speciálního vzdělávacího programu pro lehce mentálně postižené a kolik takových dětí vzdělávají. „Vzdělání je alfou a omegou sociální integrace Romů a je to právo, které je dané zákonem. Takto si vychováme další generaci Romů, kteří budou pouze příjemci dávek,“ domnívá se Lucie Obrovská z kaceláře ombudsmana. 

O zařazení dítěte do speciálních škol dnes rozhoduje ředitel školy, který by k tomu měl mít vyjádření z odborné poradny a informovaný písemný souhlas rodičů.

Do výzkumu pracovníci kanceláře ombudsmana vybrali 67 škol. V čase návštěvy výzkumníků bylo ve školách přítomno 2 801 žáků, 908 z nich bylo romského původu. Podle odhadů třídních učitelů je procento ještě vyšší. „Je absurdní, že by toto etnikum disponovalo tolika dětmi s mentálním postižením. Nabízí se vysvětlení druhé, tedy že zařazování dětí do těchto škol se neděje způsobem, kterým se dít má,“ okomentoval výsledky Varvařovský.

Šimůnková: Posílání Romů do těchto škol je přetrvávající tradice

Česko je často ze zahraničí kritizováno za údajnou diskriminaci v přístupu ke vzdělávání. Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 konstatoval, že Romové jsou nadměrně umísťování do základních praktických, dříve zvláštních škol. Ty jsou přitom určeny pro děti s lehkým mentálním postižením. Podle aktivistů však na těchto školách stále končí až 30 procent romských dětí, často jen kvůli špatnému sociálnímu zázemí. Výzkum kanceléře ombudsmana toto tvrzení v podstatě potvrdil. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková má proto obavy z dalšího mezinárodního soudu. „Proto musíme teď i na základě těchto výsledků udělat maximum. Věřím, že pod novým vedením ministerstva školství dojde k posunu v této problematice,“ uvedla Šimůnková. 

Video Reportáž Zuzany Tvarůžkové
video

Reportáž Zuzany Tvarůžkové

Reportáž Zuzany Tvarůžkové

U, 6.6

Brífink ombudsmana k romským dětem ve speciálních školách

Komentář Moniky Šimůnkové

Jinak než zpráva ombudsmana ovšem mluví oficiální dokumenty české vlády. Ta do Rady Evropy poslala komentář, podle kterého se vzdělávání romských žáků zlepšuje. Ministerstvo školství, které zprávu vytvořilo, přitom jasná a konkrétní data o poměru romských žáků ve speciálních programech stále nemá.