Václav Klaus mladší: Centrální hodnocení slohů je pakárna

Praha - Ministr školství odvolal šéfa centra pro přípravu maturit Pavla Zeleného. Václav Klaus mladší, ředitel instituce PORG sdružující gymnázia a základní školy v Praze i Ostravě, považuje toto řešení za nedostatečné, protože odvolání jednoho člověka určitě nezmění celý systém. „Já si myslím, že je to, jako kdyby na nějaké škole neodmaturovala půlka studentů a ředitel to řešil tím, že odvolá třídního maturitního ročníku,“ přirovnal Klaus situaci ke školnímu prostředí, ve kterém působí.

Podle Václava Klause mladšího české školství potřebuje především celkovou reformu a zjednodušení systému maturitních zkoušek. Spíše než personální změny by tak podle Klause bylo třeba odstranění slohové části maturity na státní úrovni. Odvolání šéfa Cermatu Zeleného je tak jen prvním krokem a otázkou zůstává, jaké kroky podnikne ministerstvo v budoucnosti.

Václav Klaus mladší o odvolání šéfa Cermatu Zeleného:

„Státní maturity jsou dané zákonem a ten zákon poměrně přesně definuje, co v nich musí být. Cermat byl někdy v roli prince, který musí přelít cedníkem rybník zezdola nahoru na kopec. Protože třeba jednotně opravit slohy nejde. Já bych nechtěl vést komisi, která má jednotně opravit 100 tisíc slohů v České republice.“


Přes všechny výhrady je podle Klause státní maturita potřebná. Stát investuje do školství stovky miliard a tak by měl měřit i výstupy. Na druhou stranu se současnou podobou Klaus nesouhlasí. Považuje ji za příliš složitý systém, který bezpodmínečně potřebuje zjednodušit. Státní maturitu by podle něj žáci měli skládat z češtiny, cizího jazyka a matematiky, měla by mít pouze jednu variantu a její státní část by měla obsahovat jen didaktické testy. Ty samozřejmě neobsáhnou celou košatost problému, ale další aspekty, jako například právě slohové práce, si školy otestují samy. Státní minimum by se pak mělo týkat všech škol, včetně těch odborných, protože i jejich studenti musí umět základy českého a cizího jazyka, stejně jako matematiky. Další odborné předměty pak budou v kompetenci školy.

Matematika a slohy: dva problémy letošních maturit

Jako učitel matematiky hodnotí Václav Klaus ml. letošní složitější variantu testu jako zajímavou, nicméně časově zcela nereálnou. „Test měl hezké příklady, ale jeho příprava byla odfláknutá, protože test se nedal časově stihnout,“ řekl o zkoušce z matematiky Klaus. Studenty tak testoval spíše v psychické odolnosti než v matematických dovednostech a jednoznačně měl být lépe připraven, aby poskytl studentům dostatek času pro vypracování.

Hodnocení písemné slohové práce zhoršilo většině studentů výslednou známku z českého jazyka. Klaus ale za hlavní problém považuje centrální hodnocení prací. Hodnocení psaného projevu je vždy subjektivní a je jednodušší pro kantora, který žáka zná. „Centrálně hodnotit sto tisíc slohů je pakárna, která nemá smysl. To se pak shrne do kvaziobjektivistického modelu, kde by i Karel Čapek měl trojku nebo bůra,“ neuznává škatulkování slohových schopností Klaus.

Změna systému maturit je podle Klause otázkou politického rozhodnutí, které musí ministr prosadit. Koncepčním problémem zůstává reforma vysokých škol, ale i testování žáků na základních školách, s níž souvisí nutnost kontroly kvality školství obecně.