Sněmovna schválila prezidentský prováděcí zákon i s limity

Praha – Podle očekávání poslanci v úvodu schůze bez problémů schválili prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta. Součástí legislativní dohody se staly i finanční limity na kampaně, které prosazovala opozice. Pro každého kandidáta to znamená nejvyšší možnou útratu 40 milionů korun v prvním kole, v případném druhém kole pak dalších 10 milionů. Zákon nyní bude schvalovat Senát. Přímá volba by měla být podle návrhu většinová a dvoukolová, tedy velmi podobná nynějším volbám do Senátu.

Na rozdíl do senátních voleb však bude volebním okrskem celá Česká republika. Případné druhé kolo, kam postoupí dva nejlepší kandidáti z kola prvního, pokud v něm žádný nedosáhne nadpoloviční většiny, by se mělo uskutečnit dva týdny po kole prvním.

Na financování kampaně mají dohlédnout zvláštní výbory

Součástí zákona je také požadavek na sestavení kontrolních volebních výborů, které má sestavit každý z kandidátů. Zmiňovaná komise má být zodpovědná za transparentní financování kampaně. Peníze na propagaci by navíc musely být na zvláštním účtu. Celé účetnictví propagace by kandidáti museli zveřejnit do dvou měsíců od voleb na internetu a dodat senátnímu mandátovému a imunitnímu výboru.

 • Expremiér Jan Fischer
  Expremiér Jan Fischer zdroj: ČT24
 • Jan Švejnar
  Jan Švejnar autor: ČT24/V. Rejl, zdroj: ISIFA/Martin Divíšek
 • Karel Schwarzenberg
  Karel Schwarzenberg zdroj: ČT24
 • Jiří Dientsbier
  Jiří Dientsbier zdroj: ČT24

O případném porušení pravidel financování kampaně by rozhodoval soud. V případě nesrovnalostí by mohl konkrétnímu volebnímu výboru uložit, aby do státního rozpočtu odvedl jeden a půl násobek nejasné částky nebo částky, o níž byla finanční hranice pro kampaň překročena. Nevyčerpané peníze by kandidáti museli převést na dobročinné účely.

Prezidentské kandidáty může navrhovat dvacet poslanců, deset senátorů nebo lidé formou petice s 50 tisíci podpisy. Náležitosti kandidátek i petice má podle předlohy posuzovat ministerstvo vnitra, podobně jako u voleb do Evropského parlamentu.

Video Reportáž Lukáše Dolanského
video

Reportáž Lukáše Dolanského

Zákon stanoví také termíny pro organizaci volby hlavy státu. Voliči si půjdou vybírat nástupce Václava Klause nejdříve 11. a 12. ledna, nejpozději 1. a 2. února příštího roku. Přesné datum má stanovit předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) nejpozději 90 dní před jejím konáním, tedy nejdéle počátkem listopadu. Od termínu volby se odvíjejí i další lhůty. Například prezidentské kandidátky bude třeba dodat ministerstvu vnitra k registraci 66 dní před začátkem volby. Pokud by byla až počátkem února, adepti by na předložení své nominace měli čas až do 27. listopadu. V případě prvního lednového termínu by se tato lhůta zkrátila na 6. listopadu.

Prezidentští kandidáti mají mít ze zákona vyhrazeno až šest hodin na agitaci ve vysílání České televize a Českého rozhlasu, a to po dobu dvou týdnů před volbou. Pokud by byla volba už před půlkou ledna, s kampaní by v obou veřejnoprávních médiích začali již na sklonku vánočních svátků. V případě únorového termínu by se jejich volební příspěvky objevovaly od 16. ledna.


Podle průzkumu agentury Median za začátku měsíce by v přímé volbě vyhrál bývalý premiér Jan Fischer s 36 procenty hlasů. Na druhém místě skončil Miloš Zeman se 12,5 procenty, za ním ekonom Jan Švejnar. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg by dostal 7,5 procenta hlasů. Senátor za ČSSD Jiří Dientsbier by stejně jako podnikatel Tomio Okamura dostal 5,5.

Průzkum: Prezidentské volby
Průzkum: Prezidentské volby

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský už v únoru poslal premiérovi Petru Nečasovi a vládní legislativní radě připomínky k prováděcímu zákonu, v nichž uvádí, že tehdejší podoba legislativního návrhu obsahovala řadu nedokonalostí a výkladových nejasností. Šlo například o registraci kandidátů a následný soudní přezkum volebního procesu. Rychetský v dopise apeloval na všechny ústavní instituce, aby věnovaly přípravě zákona odpovídající pozornost.

Video Sněmovna ukončila schvalování přímé volby
video

Sněmovna ukončila schvalování přímé volby

Sněmovna ukončila schvalování přímé volby

U12: 13.6.2012

Studio ČT24 ke schválení limitů prezidentské kampaně

Hlavní body prováděcího zákona k přímé volbě:

 • Prezident je volen většinovým systémem. Volby hlavy státu vyhlašuje předseda Senátu.
 • Volba je dvoukolová. Prezidentem z prvního kola je zvolen kandidát se ziskem nadpoloviční většiny odevzdaných platných hlasů.
 • Volby může přezkoumávat Nejvyšší správní soud.
 • Pro volbu prezidenta tvoří území ČR jeden volební obvod. Volby se musí uskutečnit mezi 60. a 30. dnem před koncem mandátu dosavadní hlavy státu. Volební dny jsou pro obě kola dva - v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin.
 • Kandidátní listinu může podat nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů, anebo každý plnoletý občan, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci občany.
 • Listina musí být předložena nejpozději 66 dní před začátkem voleb, kandidát sám musí připojit prohlášení, že s nominací souhlasí.
 • Občané, kteří podepíší petici na podporu kandidáta, musí s podpisem uvést své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu.
 • Kontrolu kandidátních listin provede ministerstvo vnitra namátkově na náhodném vzorku 8 500 občanů podepsaných pod peticí. Pokud najde chyby u více než tří procent podpisů, uskuteční se kontrola u dalších 8 500 jmen. Pokud i v této skupině bude chybných více než tři procenta podpisů, bude od celkového počtu jmen pod peticí odečten takový počet podpisů, který odpovídá průměrnému procentu chybných údajů z obou vzorků. Kandidátní listina bude vyřazena, pokud po této proceduře klesne počet podpisů pod 50 tisíc. Kandidáti mají zdarma vyhrazen prostor v České televizi a v Českém rozhlase pro své předvolební klipy. Rozsah je podobný, jako mají strany před sněmovními a evropskými volbami. V případě druhého kola budou moci finalisté agitovat v obou médiích ve dvou dnech, celkem dvě hodiny.
 • Prezidentští kandidáti mají ze zákona nárok na služební nebo pracovní volno, bez nároku na mzdu. Nebudou muset na rozdíl od adeptů na senátory platit žádný příspěvek na úhradu volebních nákladů. Stát za úspěšného kandidáta nebude na rozdíl od jiných typů voleb vyplácet ani peníze za mandát, ani za získané hlasy.