Dnešek je světovým dnem spirometrie

Ostrava - Evropská plicní nadace při Evropské respirační společnosti vyhlásila 13. červen světovým dnem spirometrie. Při této příležitosti je v mnoha světových městech možné si nechat vyšetřit funkci plic a dovědět se, zda není podezření na nějaké chronické respirační onemocnění.

Dnešní den spirometrie inspiroval i mnoho českých nemocnic, které lidem zdarma poskytnou vyšetření, díky kterému například zjistí, že jim nehrozí žádné chronické plicní onemocnění. Lidé se na spirometru mohou nechat vyšetřit například v nemocnici ve Vítkovicích nebo v Ostravě-Porubě. Právě v Moravskoslezkém kraji, kde je nejvíce znečištěné ovzduší, je výskyt pacientů s chronickými respiračními onemocněními nejvyšší.

Spirometrie je vyšetření, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic.

Spirometrie testuje schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout.

Vyšetření se provádí pomocí spirometru - přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání.

Díky spirometru se tak dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase.

Na takové vyšetření je pacient posílán při respiračních potížích, pocitech dušnosti, dlouhodobějším kašli, před operacemi hrudníku a při sledování účinnosti léčby nemocí plic.


Spirometrické vyšetření je nenáročné, neinvazivní a hlavně vyžaduje spolupráci pacienta. Vyšetření odhalí případnou špatnou práci plic, pokud je porucha plic přítomna, lékař pošle pacienta na další vyšetření. Spirometrické vyšetření se také často provádí u sportovců.