Česko bude dál pomáhat barmským uprchlíkům

Praha - Česko bude i nadále pokračovat v pomoci barmským uprchlíkům. Rozhodla o tom vláda. Podle členů komise pro přípravu takzvaných přesídlovacích programů, kteří návrh připravili, by se Česká republika měla zaměřit zejména na uprchlíky žijící v Thajsku. Na pomoc bude vyčleněno 300 000 korun z rozpočtu vnitra. Částka je určena zejména na výběr lidí, jejich dopravu do Čech a asistenci po příjezdu. Podle odhadů by vyčleněné finance mohly pokrýt náklady na přesun čtyř rodin, tedy zhruba 15 lidí.

Přesídlený uprchlík získá možnost trvale pobývat na území České republiky. S výjimkou volebního práva má stejná práva a povinnosti jako český občan. Pokud splní příslušná ustanovení zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, může získat české státní občanství.

Česko v letech 2008 až 2010 přestěhovalo celkem 78 barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska a podílelo se také na jejich integraci do české společnosti. Thajsko a Malajsie patří dlouhodobě k zemím, kam kvůli tíživé humanitární situaci a porušování lidských práv utíkají barmští občané.

Jejich postavení v sousedních zemích je však dlouhodobě velice problematické, protože Malajsie ani Thajsko nejsou signatáři Úmluvy o právním postavení uprchlíků a nezaručují tak pro utečence základní lidská práva, uvádí předkládací zpráva pro vládu. OSN přitom v roce 2011 evidovalo v Malajsii 73 000 barmských uprchlíků, v Thajsku zhruba 150 000.

Zpráva sice uvádí, že v současné sobě dochází v Barmě na politické scéně k určitému pozitivnímu vývoji, který potvrdil výsledek voleb, ale prý není zřejmé, nakolik budou tyto změny trvalé.

Barma má po téměř padesáti letech vojenské junty od roku 2011 civilní kabinet. Přes jisté reformy má však tamní režim k demokracii stále daleko, uvádí humanitární organizace Člověk v tísni. V zemi podle ní stále dochází k porušování lidských práv, využívání nucené práce a v některých oblastech stále bojují etnické skupiny s barmskou armádou.