Senát vykročil za omezením výdajů na volební kampaně

Praha - Návrh novely senátorů ČSSD, s níž se dnes horní parlamentní komora ztotožnila, počítá s omezením výdajů stran na volební kampaň. Předloha dokonce firmám zakazuje sponzorování stran. Od jednotlivců by strany směly získat darem nejvýše milion korun za rok. Nyní novelu dostanou k posouzení vláda a sněmovna, která už stanovila limit pro prezidentské volby na maximálně 50 milionů korun pro každého z kandidátů.

Stanovené limity navrhují pro sněmovní a evropské parlamentní volby strop ve výši 80 milionů korun. Za kampaň pro krajské volby by měly strany zaplatit nejvýše 7 milionů korun v každém kraji, celkem tedy 91 milionů, a při senátních volbách by se limit týkal hranice 3 milionů korun v jednom obvodu, tedy 81 milionů korun vzhledem k tomu, že senátní volby se konají každé dva roky ve 27 obvodech. Návrh stanoví limit i pro samotné kandidáty na 300 tisíc korun.

Vyúčtování nákladů na kampaň by strany měly podle novely předkládat do 60 dnů od voleb sněmovnímu kontrolnímu výboru pod hrozbou ztráty části státního příspěvku. Předloha, pro kterou ČSSD získala podpisy senátorů z dalších tří stran včetně lidovců, má také zavést zveřejňování výročních finančních zpráv stran na internetu. Novelou chtějí její tvůrci podle vlastních slov zabránit korumpování stran prostřednictvím soukromého dárcovství a posílit transparentnost financování stran.

Lidé také možná dostanou šanci měnit zdravotní pojišťovnu častěji než jen na počátku roku. Senátoři totiž schválili příslušnou novelu z dílny ODS, ČSSD a TOP 09. Předloha také ruší povinnost požádat o změnu pojišťovny půl roku předem, což koalice prosadila v rámci zdravotnické reformy. Novelu nyní dostane k posouzení vláda a sněmovna. 

Video Brífink ČSSD o kauze CASA a financování voleb
video

Brífink ČSSD o kauze CASA a financování voleb

Senát posvětil kontrarozvědkám prolomení bankovního tajemství

České zpravodajské služby - Bezpečnostní informační služba (BIS) a Vojenské zpravodajství, pravděpodobně budou mít přístup k údajům podléhajícím bankovnímu tajemství. Budou k tomu potřebovat povolení soudu, o které by mohly žádat jen pro případy boje s financováním terorismu. Horní parlamentní komora dnes dotyčnou novelu bankovního zákona poslala k podpisu prezidentovi.

Zpravodajci se podle novely budou muset v bankách prokazovat originálem soudního povolení, které musí směřovat ke konkrétnímu klientovi, nebo alespoň jeho ověřenou kopií. Banky pak mají povolení kopii uchovávat. Tajné služby budou muset také sněmovní komisi pro kontrolu BIS informovat o tom, kolikrát takto o údaje z bankovních účtů žádaly.

Protipovodňová opatření mění hranici s Rakouskem

Vymezení české hranice s Rakouskem se kvůli protipovodňovým a vodohospodářským opatřením na řece Dyji mírně pozmění. Oba státy si vymění stejně velké pozemky u Břeclavi a Lanžhotu. Smlouvu a ústavní zákon, se kterou souhlasili poslanci už v květnu, dnes schválil Senát. Změny hranic si vyžádala výstavba pravobřežní hráze a průkopů na řece Dyji; příslušné stavební a vodohospodářské práce již byly provedeny v 90. letech. Změny se vztahují na plochu o celkové rozloze 24 713 metrů čtverečních.

Řeka Dyje
Řeka Dyje

Podrobnosti upravuje smlouva, která byla podepsána loni 3. listopadu. Za hlavní cíle smlouvy s Rakouskem platí kromě změn souvisejících se stavbou vodohospodářských opatření také najít „optimální řešení problémů, které souvisí se správou státních hranic“. Všechny pozemky, kterých se na české straně výměna týká, vlastní státní podniky - Povodí Moravy, Pozemkový fond České republiky či Lesy České republiky.

Parlament musí schválit změny smlouvou i ústavním zákonem kvůli tomu, že jde o úpravy státních hranic. Ústavní zákon dostane nyní k podpisu prezident, který jej na rozdíl od běžných zákonů nemůže vetovat.

Pravidla kontroly na úřadech se od roku 2014 sjednotí

Kontroly na úřadech zřejmě budou mít od roku 2014 jednotná pravidla. Nebudou se ale vztahovat na Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kvůli jeho nezávislému postavení. Senátoři podpořili nový kontrolní řád, který má mimo jiné nahradit dosavadní zákon o státní kontrole.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Kontrolní řád má sjednotit dosavadní roztříštěnou a nejednotnou právní úpravu, neboť kontrolu jako výkon veřejné moci upravuje nyní podle vlády více než 200 právních předpisů. Dalších šest desítek předpisů se pak navíc věnuje ještě popisu procesu kontroly. Nový zákon o kontrole má zavést jednotná pravidla základního obecného kontrolního postupu, která budou použitelná až na výjimky na všechny druhy kontrolní činnosti. Změny se mají týkat kontrol vykonávaných orgány státní správy a územní samosprávy u jim nepodřízených právnických a fyzických osob, ale také v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti, což je rozdíl v porovnání se stávajícím zákonem, řekl senátorům ministr vnitra Jan Kubice.