Interrupcím, trestu smrti i eutanazii říká ano většina Čechů

Praha - S legalizací umělého přerušení těhotenství, trestu smrti či asistované sebevraždy souhlasí většina obyvatel České republiky. Víc odpůrců mají tyto věci mezi věřícími, kteří častěji než lidé bez víry s eutanazií, interrupcemi i trestem smrti nesouhlasí. Starší lidé se častěji vyjadřují pro zákaz interrupce nebo její omezení. V květnovém průkumu, kterého se účastnilo přes tisíc respondentů starších 15 let, to zjistila agentura CVVM.

Téměř tři čtvrtiny Čechů (72 procent) se domnívají, že žena má právo o interrupci rozhodovat sama. Podle 17 procent lidí by umělé přerušení těhotenství mělo být povoleno jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu. Výhradně při ohrožení života matky by interrupci povolilo šest procent lidí a dvě procenta dotázaných by ji zakázala úplně. Názory veřejnosti na toto téma se v posledních letech příliš nemění.

Český právní řád by měl také umožňovat eutanazii, myslí si 65 procent dotázaných. S jejím uzákoněním nesouhlasí 27 procent lidí, každý desátý člověk se pak k této problematice neumí vyjádřit. Ani v této otázce nenastaly od minulého roku téměř žádné změny.

Trest smrti by měl v Česku existovat podle 67 procent dotázaných. Zhruba čtvrtina Čechů (27 procent) je pak proti jeho zavedení. V meziročním srovnání se názor veřejnosti ani v tomto případě příliš nezměnil. V porovnání s průzkumy na počátku 90. let se ale podpora trestu smrti u veřejnosti snížila. Před 19 lety ho podporovalo 76 procent populace.