Senioři by měli mít více pracovních příležitostí i možnost se vzdělávat

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo principy národní strategie na podporu pozitivního stárnutí pro roky 2013 až 2017. Společně s patrony Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 dnes mohli lidé v Praze diskutovat o postavení českých seniorů ve společnosti. Mezi patrony byla například herečka Květa Fialová nebo sociolog Ivo Možný. Veřejnost se může vyjádřit k národní strategii i přímo na stránkách úřadu.

Už za dvacet let by podle resortu mohla být ve společnosti čtvrtina lidí starších 65 let. Národní strategie se chce proto zaměřit na zdravé stárnutí a celoživotní učení. V následujících pěti letech by pak měl být kladen důraz i na zkvalitnění prostředí pro seniory. Konkrétně jde například o podporu multigeneračních center, ve kterých se senioři podílí na vytváření programu.

Poptávka po univerzitách třetího věku značně převyšuje nabídku

Rozšířit by se také měla nabídka kurzů v univerzitách třetího věku, a to i mimo univerzitní města. Poptávka totiž značně převyšuje nabídku. Ministerstvo se chce zaměřit i na mezigenerační spolupráci. Inspiraci hledá hlavně v zahraničí, ve Francii nebo v Belgii mohou například studenti získat slevu z nájmu výměnou za poskytování drobných služeb seniorům. 

Květa Fialová
Zdroj: ISIFA/VLP
Autor: Martin Divíšek

„Někteří lidé mají ve zvyku, že jim vadí stárnout. Mně to tak nepřijde, mně stárnutí připadá úžasné,“ uvedla na dnešním setkání Fialová. Ve svých 83 letech nyní podle svých slov prožívá nejlepší léta svého života. Často prý navštěvuje domovy pro seniory, jejichž služby pochválila. Bohatou nabídku má pro důchodce například i Centrum denních služeb občanského sdružení Život 90. Převážně jazykovými kurzy tu ročně projde asi tři tisíce seniorů.

Jiřina Šiklová, socioložka: „Stát pro seniory nemůže udělat nic. Tady je potřeba, aby zde byl model, co ti lidé mají dělat a jak mají prožívat aktivně stáří. Stát jim to může pouze umožnit, ale těžko může dát podnět. Ten mohou dávat nevládní či neziskové organizace.“


První verzi dokumentu chce resort předložit koncem června. O prázdninách pak budou odborníci i laici moci podávat k navrhované strategii připomínky. Na konci roku výsledný dokument s opatřeními dostane ke schválení vláda. Odborníci si ale už teď kladou otázku, jak efektivní celý dokument bude. „Vymahatelnost tohoto dokumentu je velmi obtížná,“ domnívá se ředitel sdružení Život 90 Jan Lorman. Upozornil například na to, že není jasná otázka peněz. Podle náměstka ministra práce Jana Dobeše by některá inovativní opatření měla být realizována a zejména finančně podpořena v rámci evropských sociálních fondů.

Video Reportáž Barbory Peterové
video

Reportáž Barbory Peterové

Reportáž Barbory Peterové

z 17, 19.6.2012

Diskuse s patrony Evropského roku aktivního stárnutí