Vláda chce vzít příspěvek na školství obcím bez škol

Praha - Příspěvek na školství už nebudou z daní dostávat všechny obce, ale jen ty, které zřizují základní nebo mateřskou školu. Počítá s tím vládou schválený návrh novely školského zákona. Od příštího roku by obce se školou měly dostat asi 8 tisíc korun na žáka. Dřív získávaly příspěvek všechny obce, ty, které školu neměly, pak na děti ze své obce doplácely městu či vesnici, kam děti do školy dojížděly. Změna školského zákona reaguje na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která nově nastavuje rozdělení daňových výnosů pro obce. Novela míří do parlamentu.

„Podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách a v nižších stupních šestiletých a osmiletých gymnázií zřizovaných obcemi se bude určovat podíl na sedmi procentech celkového objemu prostředků zahrnutých do sdílených daní obcí pro daný rozpočtový rok,“ uvádějí autoři návrhu.

V roce 2013 by měla být celková částka asi 129,5 miliardy korun, obce zřizující mateřské a základní školy by tak na výše uvedený účel dostaly přes devět miliard. Přibližná částka na dítě by pak činila 8 297 korun. „Obec nově obdrží obnos ve výši cca 8 000 korun přímo z důvodu vzdělávání konkrétního dítěte nebo žáka v jí zřizované škole. Nerozhoduje přitom, zda dítě nebo žák má na území zřizující obce místo trvalého pobytu,“ upozornili úředníci.

Jednání vlády
Jednání vlády

Do prostředků zahrnutých do sdílených daní obcí se od příštího roku započítává také 1,5 miliardy, které dosud obce dostávaly jako takzvaný příspěvek na školství ze Všeobecné pokladní správy. Příspěvek pro rok 2012 činí 1 401 korun na školáka.