Plány nového vedení BESIPu: snížit počet mrtvých o 60 procent

Praha - Počet usmrcených při dopravních nehodách by měl do roku 2020 klesnout o 60 procent oproti úrovni z roku 2009. Česko by se tak mělo dostat na evropský průměr, kdy na silnicích na jeden milion obyvatel zemře 35 osob. Pomocí činnosti v oblasti bezpečnosti a prevence toho chce dosáhnout nedávno jmenované nové vedení samostatného oddělení ministerstva dopravy BESIP.

„Větší důraz by měl být kladen na monitorování a analýzy dění v zahraničí, a to zejména v těch evropských státech, které dlouhodobě vykazují příznivé statistiky dopravní nehodovosti,“ plánuje ministr dopravy Pavel Dobeš.

Šéf rezortu přitom upozornil, že přestože počet usmrcených při nehodách v tuzemsku klesá, Česko je stále mezi čtyřmi nejhoršími zeměmi v počtu usmrcených na jednu miliardu vozokilometrů. V tuzemsku na miliardu vozokilometrů umírá 17 lidí, ve Velké Británii jsou to čtyři osoby a v Německu šest.

Snížit počet mrtvých mezi lety 2009 a 2020 o téměř dvě třetiny je podle ředitele BESIPu Romana Budského reálný úkol. „Tento cíl výchází ze současně platné Národní strategie bezpečnosti silničního provozu,“ poznamenal. Napomoct by k tomu měly jak nové aktivity samostatného oddělení ministerstva dopravy, tak jeho nová organizační struktura.

Video Rozhovor s Romanem Budským
video

Rozhovor s Romanem Budským

BESIP se podle Budského bude věnovat dopravní výchově, která by měla začít u dětí předškolního věku, chystá celostátní a regionální kampaně s tématikou dopravních nehod a hodlá spustit dopravně bezpečnostní webový portál. „Především bychom se chtěli zaměřit na kampaně, které mají funkci preventivní. Tedy dostatečně včas odhalovat trendy ve společnosti a podle toho stavět kampaně, abychom závažným dopravním nehodám zabránili,“ vysvětlil nový šéf Budský.

Ještě letos bude BESIP upozorňovat na rozdílná pravidla silničního provozu při cestách do zahraničí a zaměří se na některé rizikové skupiny, zejména motocyklisty. Pracovat letos bude s rozpočtem 50 milionů korun, pro příští rok by měla být částka v nezměněné výši.

BESIP se vrací k původnímu logu
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24