V kauze „vlčích dětí“ trvá soud na původním trestu

Praha – Městský soud v Praze nezměnil svůj lednový trest v kauze takzvaných „vlčích dětí“ a znovu vynesl osm let vězení nad mužem a tříletou podmínku nad ženou, kteří nepustili své dva malé syny celý život z bytu. Jejich narození pár zatajil, potrestaní jim pak nedávali dostatečně najíst, neoblékali je ani je pořádně nemyli. Odvolací instance po totožném lednovém verdiktu případ vrátila k novému projednání z důvodu nepřesvědčivých důkazů. Dnešní staronový rozsudek není pravomocný, advokáti se na místě odvolali. Soud navíc matce uložil psychiatrickou léčbu v ambulantní formě.

Rodiče žádali soud o zproštění obžaloby a jejich obhájci alespoň o změnu v posouzení trestného činu: místo původního verdiktu o týrání chtěli mírnější posouzení činu jako zanedbání povinností. V podání advokátů děti nestrádaly, rodina pouze žila způsobem odlišným od většinové společnosti. Matka se v závěrečné řeči hájila tím, že s manželem rozhodně nechtěla dětem ubližovat.

Podle soudce Kamila Kydalky ale nové projednání nepřineslo poznatky, které by změnily jeho názor, a v podstatě zopakoval lednový rozsudek. Státní zástupkyně Margita Kralická uvedla, že oba rodiče své potomky týrali izolací nejen od okolního světa, ale zejména od samotné rodiny. Důkazem týrání je podle ní úzkost synů zaznamenaná zdravotníky a fakt, že děti začaly po odebrání od rodiny duševně i tělesně prospívat. Úřady je svěřily minulý rok do péče strýce a obžalovaný muž s manželkou je navštěvují.

Soudce Kamil Kydalka: „Děti byly v podstatě odstřiženy od svých rodinných příslušníků, od svých vrstevníků, od jakéhokoli okolí. To je stejné, jako kdyby vás někdo bezdůvodně zavřel na dva roky.“

Otec chlapců: „My jsme se o děti starali dobře, a proto proč takový rozsudek. Navíc já nejsem tyran, má žena není loutka, proč nás soudí takhle křivě. Jasně jsme se vyjádřili, že chceme být souzeni stejně.“


Obžaloba viní oba rodiče z týrání svěřené osoby, neboť podle ní způsobili svým synům těžkou újmu na zdraví. Roční ani dvouletý chlapec v době, kdy je našla policie, neuměli vůbec mluvit, pouze plakali a vydávali občasné zvuky. Nedokázali ani chodit, neměli kousací reflexy a nebyli na svůj věk dostatečně fyzicky a psychicky vyvinutí. Děti mají údajně poškozené mozkové funkce a nelze vyloučit, že budou mít trvalé psychické následky. Muž i žena vinu od počátku popírají, o děti se prý v bytě na pražských Vinohradech starali dobře, pouze nejsou zastánci tradičních metod výchovy.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Městský soud v Praze v lednu obžalobu uznal, podle odvolacího senátu se však dostatečně neprokázalo, že by rodiče své děti týrali. Soudce Kamil Kydalka prý neměl žádný přímý důkaz, nevyslechl ani lékařku, která chlapce po jejich odebrání rodičům prohlížela. Ten proto podle nařízení odvolací instance vyslechl další svědky, zejména několik lékařů, kteří viděli a vyšetřovali děti poté, kdy je odebraly sociální pracovnice. Zdravotníci se ve výpovědích shodovali v tom, že oba chlapci nejevili známky tělesného týrání, byli ale opoždění ve vývoji, protože podle lékařů vyrůstali v prostředí, ve kterém chyběly důležité podněty z okolí. 

Rodiče dříve u soudu uváděli, že se ke svým dětem chovali dobře. Synům kupovali nejlepší a nejdražší biostravu, dávali jim kaše, přesnídávky a ovocné a zeleninové šťávy. Chlapci prý nepotřebovali chodit ven. V bytě nosili pouze pleny, protože tam bylo horko. Také byli podle rodičů zdraví, a proto nepotřebovali žádná lékařská vyšetření. Na úřadech nezaregistroval pár své syny údajně proto, že nesouhlasil s očkováním dětí.