Podoba univerzitních nemocnic se rýsuje, mají být neziskové

Praha - Univerzitní nemocnice mají být neziskové, zákon dá pojistku proti jejich privatizaci. Odměňování už nebude podle státních tabulek, novinkou má být možnost smluvních platů. Ředitele by místo ministerstva zdravotnictví jmenovala správní rada. Byla by složená ze zástupců školy, státu a kraje. V dozorčí radě by byli zástupci státu, školy a nově i zaměstnanců. Na hlavních bodech zákona se shodl ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) s rektory vysokých škol a děkany lékařských fakult. Na univerzitní nemocnice se transformují stávající fakultní nemocnice. 

„Po 15 letech diskusí se podařilo dohodnout podobu univerzitních nemocnic. Na textu je shoda, do 30. června bude zaslán k projednání vládě,“ uvedl legislativní náměstek ministra Martin Plíšek.

Zákon by měl platit od roku 2014, na univerzitní nemocnice se transformují stávající fakultní nemocnice. Mají být vyjmenované v zákoně. Pokud by některá měla být vyřazena, musel by to schválit Parlament.

Zákon o univerzitních nemocnicích připravoval před čtyřmi lety tehdejší ministr Tomáš Julínek (ODS). Chtěl z fakultních nemocnic udělat univerzitní zařízení v podobě akciových společností. Kritici varovali, že to je cesta k jejich privatizaci.

Chystaná norma by měla zamezit zásahům politiků do vedení univerzitních nemocnic. Ředitelé nyní procházejí konkurzem před komisí, která doporučí nejlepšího uchazeče. Ministr ale může jmenovat někoho jiného, například svého stranického kolegu. Do rozhodování správní rady by zasahovat nemohl.

Velkou změnou pro zaměstnance by byl odklon od státních platových tabulek. Univerzitní nemocnice by měly samostatné odměňování, včetně možnosti zavést smluvní platy. Proti nim ale jsou odbory, trvají na tom, že peníze a jejich navyšování mají mít garantované všichni zaměstnanci. Šéfové nemocnic vítají, že bude možné lépe ocenit kvalitní lidi.

Věcný záměr také počítá s tím, že zdravotní pojišťovny by měly povinnost s univerzitní nemocnicí uzavřít smlouvu o úhradě zdravotních služeb. Nemocnice by získala titul univerzitní po uzavření smlouvy s lékařskou fakultou. Smlouva by vymezila rozsah výuky či pracovně právní vztahy, tedy rozsah úvazků a evidenci pracovní doby.