Ministerstvo nedalo souhlas s průzkumem ložisek uhlí na Mělnicku

Mladá Boleslav – Australská společnost Wildhorse Energy CZ nemůže zkoumat ložiska uhlí na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Ministerstvo životního prostředí totiž nesouhlasí se stanovením průzkumného území Mělnické Vtelno - úřad podobně postupoval i v případě Karvinska. Australská firma chce v těchto dvou lokalitách a také na Slánsku těžit uhlí metodou podzemního zplyňování, která v některých obcích i úřadech vzbuzuje obavy o zdroje pitné vody. Společnost proti rozhodnutí ministerstva hodlá podat rozklad.

Proti záměru těžařů se postavili představitelé desítek dotčených obcí v regionu. „Stanovisko ministerstva chápu jako vítězství rozumu. Všichni si zřejmě uvědomili, že pro nás jsou zásoby kvalitní pitné vody důležitější než to, že si zde bude australská firma těžit uhlí jakousi alternativní metodou,“ řekl náměstek mladoboleslavského primátora Jiří Bouška.   

Ministerstvo odůvodnilo zamítnutí tím, že území navržené k průzkumu leží v chráněné oblasti akumulace vod. Dalo tak zapravdu místním vodoprávním úřadům i obyvatelům. Internetovou petici proti těžbě uhlí podepsalo k dnešnímu dni 3 172 lidí.   

Podle zástupců společnosti nejsou obavy na místě. Principem metody je to, že se uhlí zapálí pod zemí a na povrch se dostává jen plyn. Těžba je údajně bezpečná a nepředstavuje ohrožení pro životní prostředí ani místní vodní zdroje. „Rozhodnutí ministerstva životního prostředí není možné akceptovat a jsme připraveni využít proti němu všech možných opravných prostředků,“ uvedl v prohlášení prokurista Wildhorse Energy CZ Roman Rácz. Podle něj byly všechny zákonné požadavky naplněny v souladu s geologickým zákonem i správním řádem, a není tedy v této fázi důvod průzkumné území nestanovit.   

„Není nadále možné, aby ústřední orgány státní správy nepostupovaly plně dle platných předpisů, a jsme přesvědčeni, že nám další vývoj dá v tomto ohledu za pravdu. Takovéto jednání orgánů poškozuje obraz České republiky nejen u zahraničních investorů,“ dodal. I přes danou situaci hodlá firma s orgány ministerstva nadále spolupracovat.