Fiala: Školy v obcích si zaslouží zvláštní druh ochrany

Praha - Ministr školství Petr Fiala v Senátu slíbil, že v rámci nově připravované reformy financování regionálního školství dá přednost řešení, které zachová existenci škol v obcích. Uvedl to při projednávání petice za záchranu regionálního školství, kterou podepsalo na 65 000 lidí. Petice byla namířena proti reformě Fialova předchůdce Josefa Dobeše (VV), která by podle jejích odpůrců znamenala zánik řady vesnických škol.

Fiala Dobešovu reformu zastavil a začal připravovat nový model. S představiteli krajů, obcí a odborné veřejnosti chce najít optimální řešení financování regionálního školství. „Jakýkoli reformní krok, pokud má být úspěšný, musí také zohledňovat rozpočtové možnosti. Jinak způsobí více problémů, než kolik toho zlepší,“ upozornil ale. Senát zároveň Fialovi doporučil, aby do pracovní skupiny zařadil i pedagogy z praxe a zástupce obou komor parlamentu. Ministr tuto iniciativu uvítal.

Petr FialaPetr Fiala: „Pokud rušíme školy, musíme mít vždy na paměti i ty děti. Je veliký rozdíl, jestli někam dojíždějí děti už vyššího věku, anebo zda bychom měli nutit k dojíždění do školy opravdu malé děti. Tady si myslím, že si školy v obcích zaslouží určitý zvláštní druh ochrany a tak k tomu musíme a chceme přistupovat.“ 


Ministr připomenul, že letos představuje rozpočet ministerstva na regionální školství 83,5 miliardy korun, což je o 13 miliard více než v roce 2005. Dalších 34 miliard korun je na školství poskytnuto z rozpočtů krajů a obcí. Rostoucí výdaje tak podle Fialy „ne vždy přesně korespondují s demografickým vývojem“. S konečným rozhodnutím chce ministr počkat do chvíle, kdy bude znát konkrétnější obrysy rozpočtu pro roky 2013 a 2014. „Musíme znát finančí parametry, ze kterých budeme vycházet,“ řekl ČT.

Senátor a stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek považuje za nutné podfinancování školství zastavit. Je podle něj třeba koncepční návrh, který bude respektovat regionální problémy a počítat i s prvkem kvality vzdělávání, nejen počtem žáků. Upozornil, že Dobešova reforma by ohrozila až 75 procent škol v regionech. Kritériem totiž mělo být 24 až 26 žáků na třídu, reálně jich ale v průměru je jen 21. Ministr uvedl, že školy v obcích přitom nemají jen vzdělávací funkci, ale také sociální a kulturní. „Proto budu vždy preferovat takové řešení, které zachová existenci škol v obcích,“ prohlásil.

Video Rozhovor s Petrem Fialou
video

Rozhovor s Petrem Fialou

Rozhovor s Petrem Fialou

z 14, 19.7.2012

Brífink Marcela Chládka k regionálnímu školství