Zařízení Permon koncem srpna skončí

Hřiměždice-Vestec – Zařízení Permon na Příbramsku, kde se vychovávají a vzdělávají děti z ciziny bez rodičů, ukončí po kritice ombudsmana na konci srpna svou činnost. Podle veřejného ochránce práv jsou tam děti nezákonně izolovány a je s nimi špatně zacházeno. Děti proto budou přemístěny do rodin nebo jiných zařízení. Zrušení areálu má ovšem i odpůrce, podle Miloše Kusého se Permon ruší hlavně kvůli areálu, který pak má připadnout soukromému subjektu.

Ombudsman Pavel Varvařovský kritizoval zařízení Permon letos v dubnu. Vinu za údajnou nezákonnou izolaci a špatné zacházení s dětmi dal ministerstvu školství, které se proti tomu ohradilo. Kontroly v zařízení zásadní pochybení neobjevily, kritiku odmítlo i vedení Permonu. Údajně se také mezi dětmi umístěnými v zařízení měly stát určité sexuální delikty, které se však podle policie neprokázaly.

Miloš Kusý, který je autorem dosavadní koncepce péče o děti ze zahraničí, ovšem tvrdí, že je zánik zařízení v rozporu s usnesením vlády. Nynější platná koncepce totiž s provozem zařízení počítá kvůli tomu, aby nebyly umísťovány do běžných ústavních zařízení, která jim podle Kusého nemohou poskytnout potřebnou péči. Podle něj navíc děti z těchto zařízení dříve velmi často utíkaly.

„Ministerstvo školství svým rozhodnutím vrací úroveň péče o děti-cizince do roku 2002,“ uvedl Kusý. Podle něj zrušení zařízení nejde zdůvodnit ani finanční úsporou, kterou ministerstvo odhaduje až na 20 milionů korun ročně. Ministerstvo uvedlo, že se rozhodlo zařízení zrušit kvůli změně koncepce zařízení a jeho umístění, které nepodporuje začleňování cizinců do běžné populace.   

Kusý tvrdí, že hlavním důvodem zániku zařízení je jeho areál, který by měl získat soukromý subjekt. Ministerstvo to však odmítá. Objekt prý bude nabídnut státu k bezúplatnému převodu jako nepotřebný majetek.