Matka 12 dětí dostala kvůli jejich záškoláctví podmínku

Praha - Za záškoláctví dětí dostala jejich matka od Obvodního soudu pro Prahu 8 rok vězení. Několikrát trestaná žena, jejíž děti měly desítky neomluvených hodin, se ale dovolala k Nejvyššímu soudu a dosáhla zmírnění trestu. Jedním z důvodů je i to, že je potřinácté těhotná.

Renáta Arutjunová má dvanáct dětí. Řádně se o ně nestarala, a tak musela přijmout dohled sociálních pracovnic. Žena i její druh ale situaci dál brali na lehkou váhu. Menší děti svěřovali do péče 15leté dcery, která byla navíc na útěku z výchovného ústavu. A školu - tu rodina nijak neřešila.

Obžaloba zmiňuje pět dětí, u kterých měla žena zanedbávat svoje rodičovské povinnosti. Nenahlásila úřadům syna a dceru, o kterých věděla, že utekli pečovatelům. Neomluvené školní hodiny šly do desítek. 

Podle soudce měly děti zameškaných hodin daleko víc. Ve škole se za celý rok téměř neukázaly. „Když už škola odmítla uznat omluvenku od rodičů, tak jim napsal falešnou omluvenku doktor, který se k tomu doznal,“ uvedl soudce Petr Novák při čtení rozsudku.

Pětkrát trestané ženě uložil soudce původně rok vězení. Po zásahu Nejvyššího soudu ale skutek překvalifikoval a trest zmírnil na půl roku vězení s podmíněným odkladem na tři roky.

Video Soudní boj zanedbávající matky
video

Soudní boj zanedbávající matky