Nečas chce po státních zástupcích přehled uvězněných pachatelů

Praha - Soustava státních zastupitelství by měla evidovat, v kolika případech byl člověk stíhaný pro určitý trestný čin skutečně pravomocně odsouzen. Vláda dnes za přítomnosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana projednala jeho zprávu o činnosti státních zastupitelství v minulém roce. Ze zprávy plyne, že trestná činnost v ČR v té době stagnovala či dokonce mírně klesala, přibylo ale vyšetřování korupčních trestných činů.

Informace o tom, kolik ze stíhaných se podařilo skutečně odsoudit, je nesmírně důležitý údaj pro justici, pro vládu i veřejnost, míní Nečas. Ukazuje totiž podle něj „jistou míru úspěšnosti“ veřejné žaloby. „Bylo to velmi podnětné jednání,“ zdůraznil po vládní diskusi předseda kabinetu. Navrhl prý proto, aby byly podobné zprávy projednávány vládou pravidelně a seriózně, případně by se jimi mohla zabývat i Poslanecká sněmovna.

Zemanova zpráva podle předsedy vlády poukazovala na problém přeplněnosti českých věznic, kde je problémem především častá recidiva, tedy návraty už dříve odsouzených lidí za mříže. V oblasti hospodářské trestné činnosti podle Nečase bylo v širší míře zmíněno poškozování finančních zájmů Evropské unie, tedy manipulace s penězi z evropských fondů. Vyšší počet stíhaných osob státní zastupitelství zaznamenala v korupčních kauzách. Drogová scéna se podle zprávy v zásadě nezměnila, i když i tam podle zprávy mírně přibylo stíhaných lidí, uvedl Nečas.

Video Rozhovor s redaktorem Respektu Jaroslavem Spurným
video

Rozhovor s redaktorem Respektu Jaroslavem Spurným