V základkách bude víc dětí, do prvních tříd jdou silné ročníky

Praha - Do lavic základních škol zasedne v září o 12 000 dětí víc než loni, do prvních tříd jdou silné ročníky. Střední školy naopak hlásí úbytek 26 000 žáků, pocítí to hlavně střední odborné školy a gymnázia. Celkem bude v tomto školním roce na základní a střední školy chodit přes 1,2 milionu žáků.

Do prvních tříd nastoupí podle ministerstva školství 104 500 nových žáků. Před rokem přitom nastupovalo do škol 101 000 prvňáčků a poprvé po několika letech se zastavil propad počtu dětí nastupujících do škol. „Celkový počet žáků v základních školách ČR ve školním roce 2012/2013 dosáhne cca 808 700, z toho 488 000 se bude učit na prvním stupni a 320 700 na druhém,“ sdělil úřad.

Od minulého roku tak počet dětí na prvním stupni zvýšil o 14.000. Zhruba 11 procenta školáků však potom odchází ze základních škol na konzervatoře a víceletá gymnázia. 

Populačně slabé ročníky se ale přesouvají na střední školy, které už několik let bojují s klesající poptávkou. Loni nastupovalo do prvních ročníků přes 117 000 studentů, nyní necelých 105 000. Celkový počet středoškoláků pak meziročně klesl z 454 000 na 428 000.

Úbytek přitom nezasáhl ani tak učiliště jako střední školy. Například na gymnázia nastoupí za necelé tři týdny celkem 130 000 dětí, což je o 4 000 méně než před rokem. Střední odborné školy hlásí celkový pokles z 215 000 na 199 000 studentů, učiliště pak pokles ze 101 000 na 98 000.

Kvůli úbytku dětí tak většina škol přijímá téměř každého uchazeče, přijímací zkoušky už pořádají zpravidla jen gymnázia. Na maturitní obory se proto často dostávají i žáci s horším prospěchem, v prvním kolem přijímacího řízení je přijato kolem 87 procent uchazečů. Ministerstvo školství by síť poloprázdných středních škol rádo regulovalo, střední školství ale spadá pod kraje. Ty od roku 2008 snížily počet škol o čtyři procenta, žáků ale ubylo o 12 procent.

Rušení a slučování škol vyvolávalo velké protesty studentů, učitelů i rodičů. Při masivnějším rušení by se totiž mohlo stát, že až za pár let na střední školy nastoupí současné silné ročníky, nebude kapacita škol stačit. Podobná situace nyní panuje v mateřských školách. V hubených letech se proto některé školy snaží víc orientovat na vzdělávání dospělých, po večerech pořádají rekvalifikační kurzy.