Obecní a městská policie bude mít více pravomocí

Praha - Městští a obecní strážníci zřejmě získají některé pravomoci, které dosud měla jen Policie ČR. Vláda totiž schválila novelu zákona o obecní policii, podle které by tak strážníci mohli například nově vstupovat do restaurací po zavírací době, třeba i do jejich neveřejných částí v případě, že by se v nich podával alkohol a cigarety nezletilým. Obdobné oprávnění ke kontrole, zda se lidé mladší 18 let neúčastní hazardu, by měli mít také ve vztahu k hernám.

V současné době mohou strážníci vstupovat do provozoven pouze v otevírací době a do míst určených pro zákazníky. Podle důvodové zprávy ke dnes schválenému materiálu pak často dochází k situacím, kdy je strážníkům odepřen vstup například s odkazem na to, že v provozovně probíhá soukromá akce.

Úprava vychází ze zmocnění stanovených takzvaným tabákovým a loterijním zákonem. Nové oprávnění nezakládá možnost provádět bezdůvodné razie, obecní policie také nebude mít právo zjednávat si přístup do předmětných nemovitostí silou.

  • Městská policie
    Městská policie autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Městská policie
    Městská policie zdroj: ČT24

Ministerstvo vnitra, které návrh předložilo, chce novelou strážníkům umožnit také přístup do různých informačních systémů ve chvíli, kdy budou odhalovat přestupky a jiné správní delikty. Nově by měli získat oprávnění vyzvat nezletilé k provedení orientačního testu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Budou je rovněž moci poslat za stejným účelem na lékařské vyšetření.

Novela řeší i další nepřesnosti a problémy, které nynější zákon v praxi přináší. Dává obcím větší možnost mezi sebou v oblasti veřejného pořádku spolupracovat a posiluje součinnost obecní a státní policie. Zpřísní se také podmínky pro přijetí nových obecních a městských policistů. Platit by novela měla od července příštího roku.

ČSSD: Strážníci budou suplovat činnost policie

Podle ČSSD je motivace návrhu jasná, posílené městské a obecní policie by měly nahradit chybějící policisty. Stínový ministr vnitra ČSSD Jeroným Tejc nesouhlasí také s tím, aby bezpečí občanů záviselo na tom, jak bohatá je ta která obec a kolik platí na svou obecní policii. „Zajištění bezpečnosti na celém území je jednou ze základních funkcí státu - ne obcí a měst,“ zdůraznil.

V České republice slouží téměř devět tisíc strážníků. Obecní policii má zřízenou 350 měst a obcí. Přibližně stejný počet obcí má s některým městem nebo obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, na základě které dohlíží strážníci na veřejný pořádek i v těchto místech.


Video Pravomoci strážníků tématem Událostí
video

Pravomoci strážníků tématem Událostí