Plzeňská práva smí přijímat studenty do bakalářského programu

Praha - Plzeňská práva mohou přijímat studenty do bakalářského programu Veřejná správa. Ministerstvo školství zrušilo svoje předchozí rozhodnutí, které škole přijímání nových studentů zakazovalo. O studium projevilo zájem bezmála 180 lidí. Nadále ovšem platí, že fakulta nemůže přijímat zájemce o klíčové magisterské studium.

Fakultě se přihlásilo 179 lidí, škola obeslala 122 nejlepších. Kolik studentů nakonec nastoupí ke studiu, děkan právnické fakulty Jan Pauly zatím neví: „Je to na rozhodnutí těch, kteří byli obesláni. Počítáme s tím, že všichni se nepřihlásí. Atmosféra byla velice tíživá a školu to poškodilo.“ Podle Paulyho už škola organizuje druhé kolo přijímacího řízení, které už schválil akademický senát.

Podle něj bude možná problémem stovku lidí do programu nabrat. Obesíláme studenty měsíc poté, co jim řekly jiné školy, že ano, dodal. To, že fakulta zasílá vyrozumění jen 122 zájemcům zdůvodnil tím, že požadoval nějakou úroveň výsledků SCIO testů. Podle Paulyho je úroveň přihlášených zcela shodná s loňskými uchazeči.

Děkanovi dnes schválil akademický senát pravidla pro druhé kolo přijímacího řízení. „Máme zařízené, že 15. září (dva dny před oficiálním zápisem) nám SCIO na třech místech ČR zorganizuje zkoušky a současně se tam budou moci přihlásit i ti, kteří zkoušky mají, ale nebyli přijati na jiných školách,“ uvedl.

O zákazu přijímat studenty do bakalářského oboru rozhodlo MŠMT koncem dubna před nástupem nového ministra Petra Fialy. Ministerstvo přitom původně akreditaci programu o čtyři roky prodloužilo. Západočeská univerzita (ZČU) podala 17. května rozklad proti zákazu přijímat studenty a ministerstvo vzalo své rozhodnutí zpět. „Verdikt MŠMT už máme od 8. srpna,“ řekla mluvčí ZČU Kamila Kvapilová a nijak ho nekomentovala.

Video Rozhovor s Janem Paulym
video

Rozhovor s Janem Paulym