Dobrovolným hasičům chodí ohlášení požárů smskou

Praha - Hasiči měli v poslední době napilno. Buď je zaměstnávala velká horka, nebo se vypořádávali se silnými bouřkami. Kromě profesionálních hasičů tak přidávali ruku k dílu i dobrovolníci. Takoví hasiči mají svá normální zaměstnání, záleží proto na vůli jejich zaměstnavatelů, zda jim umožní vykonávat jejich dobrovolnou činnost. Dobrovolné jednotky neslouží stále na stanici, proto bývají k prvnímu výjezdu povoláni profesionální hasiči. Třeba v případě mimořádné události jim ale dobrovolníci pomáhají.

Historie dobrovolného hasičství sahá až zhruba o 150 let nazpět. První dobrovolní hasiči byli ve Velvarech. Postupem času se ale dobrovolné hasičství začalo velmi rozšiřovat a v současné době je už několik tisíc takových hasičských jednotek. „První zmínky organizovaného hašení sahají až do starověkého Říma. Ve druhé polovině devatenáctého století u nás začaly vznikat nejstarší dobrovolná hasičská uskupení. A to bylo právě ve Velvarech,“ podotkl člen výjezdové jednotky Odoleny Vody Martin Polák.

V Odoleně Vodě vznikl sbor dobrovolných hasičů v roce 1921 a v další obci Dolínek, což je dnes součást Odoleny Vody, vznikl v roce 1939. Od té doby fungují oba spolky dohromady. „Každý hasič musí v první řadě splňovat fyzické předpoklady, musí být v dobrém zdravotním stavu a musí mít příslušnou odbornost na jeho zařazení v jednotce. Každý hasič má totiž v jednotce předurčeno, co je jeho úkolem,“ řekl Polák.

K prvnímu výjezdu bývají povoláni nejdříve profesionální hasiči

Hasiči se dle slov Poláka dělí do několika jednotek požární ochrany. Do jednotného záchranného systému spadají jak dobrovolní, tak profesionální hasiči. Pro kategorii dobrovolných hasičů zřizovaných obcí spadají další dvě kategorie, z nichž se každá rozděluje ještě na dvě skupiny podle počtu výjezdových družstev. „Výjezd vyhlašuje pro všechny hasiče operační středisko, které sbírá informace od čísel linky ze 150 a 112. Nám to potom dává přes vyhlašovací zařízení, nám konkrétně chodí smsky na mobilní telefony,“ doplňuje Polák.

Dobrovolné jednotky neslouží stále na stanici, proto bývají k prvnímu výjezdu povoláni profesionální hasiči. Typy výjezdů se dle Poláka liší podle místa dislokace hasičského záchranného sboru kraje a doplnění sboru dobrovolných hasičů nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. „Je to samozřejmě podle hustoty osídlení, podle možnosti mimořádných událostí nebo podle toho, jaká jsou rizika požární ochrany,“ tvrdí.