Fakultní nemocnice se přemění na univerzitní a odpolitizují se

Praha - Fakultní nemocnice se mají změnit na nemocnice univerzitní. Věcný záměr zákona, který to umožní, schválila vláda. Univerzitní nemocnice mají být podle návrhu ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) neziskové a v zákonu má být pojistka proti jejich privatizaci. Do řízení nebudou moci zasahovat politici. Ředitele by totiž jmenovala správní rada složená ze zástupců školy, státu a kraje. V dozorčí radě by pak byli zástupci státu, školy a nově i zaměstnanců. Novinkou je možnost smluvních platů. Zákon by měl platit od roku 2014.

Nemocnice získá titul univerzitní po uzavření smlouvy s lékařskou fakultou, která má akreditovaný studijní program nebo studijní obor všeobecné lékařství. Smlouva vymezí rozsah výuky či pracovně právní vztahy, tedy rozsah úvazků a evidenci pracovní doby. Hlavní činností nemocnic bude poskytování zdravotních služeb, spolupráce na praktické výuce zdravotníků a na vědecké a výzkumné činnosti.

Příjmy od zdravotních pojišťoven budou univerzitní nemocnice moci použít pouze na úhradu nákladů poskytování zdravotních služeb, včetně modernizace nebo platů. Náklady na praktickou výuku studentů ponese škola. „Nová právní úprava umožní, aby univerzitní nemocnice byly řízeny manažerským způsobem, kdy bude jednoznačně dána odpovědnost vedoucích pracovníků za hospodaření,“ uváděly podklady pro jednání vlády. Stát by neručil za závazky univerzitní nemocnice a jejich hospodaření kvůli dluhům nedotoval, jak to dřív dělal u některých fakultních nemocnic.

Po dohodě Hegera s vládními legislativci nebudou univerzitní nemocnice organizacemi neziskovými sui generis (svého druhu), jak se také uvažovalo. Určeny budou podle občanského zákoníku, který definuje nový typ neziskových organizací ve smyslu ústavů. Chystaný zákon rozvede obecná ustanovení občanského zákoníku, přitom zohlední i dohody ministerstva s univerzitami.

Zákon o univerzitních nemocnicích připravoval před čtyřmi lety tehdejší ministr Tomáš Julínek (ODS). Chtěl z fakultních nemocnic udělat univerzitní zařízení v podobě akciových společností. Kritici varovali, že to je cesta k jejich privatizaci.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Brífink po jednání vlády

tk, 29.8.2012

Rozhovor s Danou Juráskovou