Ombudsman: Vlastníci nechávají Kyselku chátrat a úřady přihlížejí

Brno - Péče o památkově chráněné objekty v lázních Kyselka na Karlovarsku je nedostatečná. Po osobní návštěvě obce to uvedla zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Kancelář veřejného ochránce práv už proto podnikla kroky, které by měly vést k co nejrychlejší nápravě. Nezasáhnou-li vlastníci, musí podle Seitlové provést příslušná opatření stát a jeho orgány.

Seitlová na místě zdokumentovala havarijní a stále se zhoršující stav objektů, v nichž jsou propadlé stropy, vlhké zdivo a mnohde chybí i střecha. Stavební úřad by měl podle ní neprodleně provést novou kontrolní prohlídku, zajistit odborné posouzení budov a urychleně zjednat nápravu, tedy nařídit vlastníkům provést udržovací práce nebo nezbytné úpravy, jak ukládá stavební zákon, což vedoucí stavebního úřadu přislíbila. Nezasáhnou-li však vlastníci, musí příslušná opatření provést stát a jeho příslušné orgány.

Jitka SeitlováJitka Seitlová: „Má-li stát zájem na zachování kulturní a historické hodnoty areálu bývalé Mattoniho továrny, musí v případě nečinnosti vlastníka učinit kroky k záchraně chráněných objektů za něj a vynaložené náklady po vlastníkovi důsledně vymáhat.“


Zástupkyně ombudsmana se případem zabývá už tři roky. Už loni v březnu požadovala po stavebním úřadu v Kyselce a karlovarském magistrátu, aby neodkladně provedly úkony směřující k ochraně stavebně technického stavu památkově chráněných objektů. Zároveň tehdy magistrát vyzvala, aby s památkovou inspekcí ministerstva kultury znovu prověřil, zda vlastníci objektů neporušují zákon.

Nyní se rozhodla jet stav zkontrolovat na místo. Po jednání s magistrátem i stavebním úřadem prohlásila, že aktivita obou úřadů je trvale nedostatečná. „Úřady se spoléhají pouze na sliby vlastníků. Žádné práce, které by směřovaly k záchraně, nikdo dosud neprovedl,“ sdělila Seitlová.

Video Pokračující spory o lázně Kyselka
video

Pokračující spory o lázně Kyselka

V minulých dnech vznikla studentská výzva k záchraně lázní z 19. století, ke které se připojují i známé osobnosti z veřejného života, například spisovatel Jaroslav Rudiš či herec Jiří Mádl.