ČT: Lessyho budou zastupovat advokáti Láska a Sokol

Praha - Sesazeného policejního prezidenta budou podle informací České televize zastupovat advokáti Tomáš Sokol a Václav Láska. Lessy se hodlá bránit proti propuštění ze služebního poměru a obvinění z trestného činu. Generální inspekce bezpečnostních sborů ho viní z pomluvy a zneužití pravomoci úředního činitele.

„Petra Lessyho budu zastupovat v řízení o propuštění ze služebního poměru. Dohodli jsme se, vystavil mi plnou moc,“ řekl Láska ve Studiu ČT24 s tím, že ho o pomoc požádal sám Lessy. „Jdu do toho s tím, aby se pan Lessy vrátil nejen do služebního poměru, ale aby se vrátil i na post policejního prezidenta,“ dodal Láska.   

Sesazený policejní prezident nyní čelí dvěma řízením. V prvním je obviněn z trestného činu, v této záležitosti ho bude zastupovat advokát Tomáš Sokol. Na trestní řízení navazuje propuštění ze služebního poměru, kde ho bude zastupovat Láska. „Učiníme spolu všechno pro to, abychom prokázali, že byl propuštěn ze služebního poměru v rozporu se zákonem,“ uvedl Láska. Konkrétní kroky, které budou nyní následovat, ale do médií říct nechtěl.  

Václav LáskaVáclav Láska: „Rozhodnutí, které podepsal pan ministr Kubice a kterým propustil pana Lessyho ze služebního poměru, je postavené na nepravdivých tvrzeních a je učiněné v rozporu se zákonnými předpisy. Opravnými prostředky, které máme k dispozici, se to budeme snažit prokázat.“


Kubice oznámil, že se pro propuštění Lessyho ze služebního poměru rozhodl na základě zákona, který říká, že „služebník musí být propuštěn, jestliže porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného chování, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru“.

Podle Lásky ale nemá použití tohoto paragrafu v souvislosti s propuštěním Lessyho v historii české policie obdoby: „Paragraf myslí na takové věci, kdy se policisté spřáhnou se zločinci, kdy se policista zblázní a vyloupí banku či obdobné věci. Svým způsobem tu vzniká velmi nebezpečný precedent a velmi jednoduchá cesta, jak se zbavit jakéhokoliv policisty,“ upozornil advokát.  

Václav Láska o práci GIBS:

Generální inspekce bezpečnostních sborů„Rád bych se vší odpovědností řekl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů je jeden z nejnekvalitnějších a nejneodbornějších útvarů, které tady máme. Pokud by to chtěl někdo zdokumentovat, rád mu to řeknu.“

„Ke GIBS mám velké výtky. Pracuje takovým způsobem, že když si zasedne na některého policistu, tak objíždí ve vazební věznici osoby, které ten policista do věznice dostal, a vyptává se jich, jestli nemají nějaké kompromitující informace. To nemá nic společného s policejní prací, to je trestná činnost, a ne vyšetřování.“


Pokud se prokáže, že byl Lessy propuštěn v rozporu se zákonem, budou zde dva policejní prezidenti. Láska se v takovém případě domnívá, že nově jmenovaný Martin Červíček by měl na post sám abdikovat: „Nikdo ho k tomu nemůže donutit, ale on se chová tak, že bych to předpokládal.“

Video Rozhovor s Václavem Láskou
video

Rozhovor s Václavem Láskou

Rozhovor s Václavem Láskou

z 15, 30.8.2012

Hyde Park ČT24