NKÚ se bude stěhovat, ministerstvo financí už slíbilo peníze

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad se připravuje na další stěhování. Ve stávajícím sídle pobývá zatím jenom pět let, nyní mu ministerstvo financí slíbilo peníze na stěhování do nového sídla. Čas na jeho hledání má do konce léta příštího roku. NKÚ už dostal několik nezávazných nabídek.

Nejvyšší kontrolní úřad sídlí dnes v budově Tokovo na holešovickém nábřeží u Libeňského mostu. Prostory má pronajaté do září 2013. V novinách se již objevily inzeráty, kterými úřad nezávazně hledal prostory, a to buď k pronájmu, nebo i ke koupi. Určité nabídky už obdržel. Úřad vlastní také pozemek, na kterém by se dala postavit nová budova.

Odstěhování NKÚ z holešovické budovy umožní ministerstvo financí, které mu příští rok dá na stěhování peníze. „V návrhu státního rozpočtu na rok 2013, který v září projedná vláda, je v kapitole Všeobecná pokladní správa zapracována účelově určená položka na pořízení nového sídla NKÚ,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. „Společně s ministerstvem financí připravíme podklady tak, aby v rámci předložení návrhu státního rozpočtu do prvního čtení do Poslanecké sněmovny byla tato věc jednoznačně popsána a vyřešena,“ dodal viceprezident NKÚ Miloslav Kala. Část prostředků by podle něj mohl úřad získat i z peněz, které ušetřil v předchozích letech. Kolik peněz bude NKÚ na stěhování mít, nechtěl jeho viceprezident říct, aby nezhoršil vyjednávací pozici úřadu při jednání.

Nejvyšší kontrolní úřad sídlil od svého vzniku v roce 1993 v Holešovicích nedaleko přístavu v budově státní správy, kterou „zdědil“ po svém předchůdci, ministerstvu kontroly. V roce 2007 se úředníci přestěhovali do pronajatých prostor ve výškové budově na opačné straně přístavu. Původně měla nájemní smlouva trvat do letošního března, později byla prodloužena o rok a půl.