Nečas i církve ujišťují Klause, že restituce neprolomí rok 1948

Praha – Vládní návrh majetkového vyrovnání s církvemi nenese riziko prolomení restituční hranice 25. února 1948 a nezmění postavení Česka v případných nových soudních sporech o restituční nároky. Premiér Petr Nečas to napsal v dopise prezidentu Václavu Klausovi. Argumentuje mimo jiné tím, že zákon vychází z už platných restitučních zákonů a období, na které se vztahuje, jasně vymezuje. Klaus žádal od Nečase osobní záruku, že zákon restituční hranici 25. února 1948 neprolomí. 

Podle Nečase jsou neopodstatněné i obavy, že by zákon mohl zpochybnit poválečné poměry zařazením revize první pozemkové reformy. Úplné shodné ustanovení podle něj obsahuje dodnes platný zákon o půdě. „Podle tohoto zákona se vracel majetek všem fyzickým osobám. Tedy všechna potenciální zpochybnění rozhodného období mohla, a byla už v uplynulých dvaceti letech použita a neměla úspěch. Z tohoto hlediska zákon o vyrovnání s církvemi nepřináší nic nového, co by mohlo vést k prolomení rozhodné hranice,“ uvedl premiér.

Navíc prý byl zákon ve sněmovně upřesněn tak, aby církve musely prokazovat nárok na vracený majetek tím, že doloží jeho vlastnictví v období 25. února 1948 až 1. ledna 1990. „U každé žádosti o vydání bude pozemkový úřad provádět srovnávací sestavení parcel, to znamená, že porovnává údaje z pozemkového katastru, který platil v roce 1948, s údaji z dnešního katastru nemovitostí,“ uvedl premiér. Nečas je prý proto podle svého „nejlepšího vědomí a svědomí“ přesvědčený, že zákon nemůže hranici 25. února 1948 prolomit.

Klausovi píší i zástupci církví

Také zástupci církví dnes poslali prezidentovi dopis, ve kterém ujišťují, že chystané církevní vyrovnání neprolomí hranici 1948. Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí zároveň prezidenta žádají, aby v případě, že poslanci přehlasují senátní veto, zákon podepsal. Církve také napsaly dopis premiérovi Petru Nečasovi (ODS), kde ho ujišťují, že ze strany církví a náboženských společností nedojde k žádným aktivitám, které by jakkoli zpochybnily limit 25. února 1948.

"Je nám známo, že tak můžete učinit jedině v případě, kdy budou vyvráceny pochybnosti o prolomení hranice 25. únor 1948. Nemůžeme v této chvíli učinit nic jiného, než Vás osobně ujistit, že z naší strany tento zákon nikdy nebude takto interpretován. Důležitým signálem k tomuto jasnému a setrvalému postoji je i prohlášení Federace židovských obcí, v němž je uvedeno, že není považováno za nezbytné, aby se otázka arizovaného majetku (v dosavadním držení státu) řešila prostřednictvím tohoto zákona," uvádí se v dopise Klausovi, který podepsal předseda České biskupské konference Dominik Duka, šéf Ekumenické rady církví Joel Ruml a předseda Federace židovských obcí Jiří Daníček. 

Navržený zákon o vracení majetku církvím a finančním vyrovnání je nyní v parlamentu, Senát ho vrátil Sněmovně, která by o něm měla rozhodovat znovu na nadcházející schůzi. Jako každá jiná norma bude potřebovat i podpis hlavy státu, pokud poslanci veto senátorů přehlasují.   

Vládní norma je však předmětem bouřlivých diskusí, má své příznivce i mnoho odpůrců. Silně ho kritizuje opoziční ČSSD a KSČM. Norma navrhuje, aby stát církvím vyplatil od roku 2013 postupně 59 miliard korun navýšených o inflaci. Církve též mají dostat zpět 56 procent majetku, zabaveného komunistickým režimem. ČSSD prohlašuje, že ODS a TOP 09 chtějí církvím darovat 134 miliard a že církevní restituce budou podle jiného metru než restituce ostatní.

Video Tomáš Holub hostem Událostí, komentářů
video

Tomáš Holub hostem Událostí, komentářů