Po Severozápadu Severovýchod. Podle NKÚ chybně vyplatil miliony

Praha – Problémy kolem čerpání evropských dotací prostřednictví tzv. operačních programů se stupňují. Podle aktuálního zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) regionální operační program Severovýchod neoprávněně vyplatil dotace za 27,4 milionu korun a nedostatky našli kontroloři i u příjemců evropských peněz. ROP Severovýchod zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj.

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prověřili regionální operační program u Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v letech 2007 až 2011. Celkem zkontrolovali 13 projektů za 373,4 milionu korun, přičemž zájem měli jak o příjemce dotací, tak o regionální radu, která projekty vybírá a dohlíží na jejich průběh i vyúčtování.

Pochybení NKÚ eviduje např. u projektu rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném nebo sportovního hřiště v Křižanech.

Podle tiskové mluvčí NKÚ Olgy Málkové rada Severovýchodu (tzn. její správní orgán) navíc pochybení při čerpání evropských peněz zatajila; podmínky dotačních smluv jsou totiž velmi tvrdé a už i drobné porušení povinností uvedených ve smlouvách by mělo vést k vrácení neoprávněně čerpané části dotace. „Regionální rada v kontrolovaném období prověřovala každou žádost o proplacení dotace. Pochybení odhalená NKÚ ale přesto jako nedostatky neuvedla,“ podotkla Málková.

Mluvčí NKÚ:

„K nejzávažnějším pochybením patří porušení pravidla kontroly čtyř očí, tedy že projekty mají vždy hodnotit dva na sobě nezávislí znalci. Přitom u regionální rady Severovýchod v letech 2007 až 2011 hodnotil technickou kvalitu projektů jen jeden expert. Váha jednoho hlasu byla skutečně extrémní.“


Projekty za miliardy posuzoval jediný člověk

NKÚ jmenuje i konkrétní pochybení; technickou kvalitu projektů, která má 40procentní podíl na výsledném hodnocení, posuzoval v letech 2007 až 2009 jen jeden externí odborník. Na základě jeho názoru rada schválila 100 projektů s dotacemi za tři miliardy korun. Málková upozornila, že regionální rada porušila „pravidlo čtyř očí“, tedy že projekty mají hodnotit dva nezávislí znalci.

Ředitel programu Semorád ovšem kontruje, že pravidlo čtyř očí není povinnost a že úřadu absence „druhých očí“ při poslední kontrole nevadila. „Bylo to z toho důvodu, že odborníků nebylo tolik a každého jsme museli velmi důkladně proškolit,“ vysvětluje poměry na Severovýchodě Semorád. „Jsem překvapen, že si toho NKÚ nevšiml už v roce 2010, kdy u nás prováděl podrobnou kontrolu.“

Druhého experta začal ROP z vlastního rozhodnutí využívat pro výzvy vyhlášené od roku 2009. „Jsme přesvědčeni, že kdyby regionální rada sama o sobě nezavedla hodnocení dvěma experty, NKÚ se k tomu nebude vyjadřovat ani nyní,“ dodal Semorád.

Video Rozhovor s ředitelem ROP Severovýchod a mluvčí NKÚ
video

Rozhovor s ředitelem ROP Severovýchod a mluvčí NKÚ

Hodnocení potřebnosti a relevance projektů, které mělo také 40procentní podíl na výsledné známce, měla na starosti šestičlenná komise expertů. Její členové ale přidělovali body jednotlivým projektům bez jediného slova odůvodnění. Hodnocení tak bylo subjektivní a fakticky nepřezkoumatelné.

Podle NKÚ to dokazuje například projekt rekonstrukce kláštera v Hostinném; zatímco v jednom kole výzvy neuspěl, v následujícím už vybrán k realizaci byl, a to přesto, že obsah projektu se nezměnil.

Chyby byly i u příjemců

Kontroloři našli nedostatky i u příjemců dotací. Týkaly se především porušování rozpočtové kázně. Například město Lázně Bohdaneč neoprávněně čerpalo 4,4 milionu korun. Porušilo totiž podmínky pro zadávání veřejné zakázky, které byly součástí smlouvy o poskytnutí dotace. Obdobný problém odhalili také u stavby sportovního hřiště v obci Křižany, která zadala část veřejné zakázky přímo jednomu dodavateli. Podle Semoráda už Křižany dotaci vrátily.