Porodní asistentky dál vedou boj o domácí porody

Praha – Dohoda o legislativní úpravě domácích porodů zůstává v nedohlednu; porodní asistentky se ani na třetím jednání pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví neshodly na změně legislativy v oblasti porodní péče. Podle zástupců ministerstva jsou domácí porody stále příliš rizikové a při adekvátní péči v nemocnici k nim ani ženy nebudou mít důvod.

Možnost rodit doma pod dohledem porodní asistentky označil předseda skupiny a porodník Aleš Roztočil za hazard se zdravím, a zcela se tak neshodl s postojem zástupkyň porodních asistentek. „Ty domácí porody nebo porody v porodních domech integrálně patří do celého spektra kompetencí (porodních asistentek),“ tvrdí ale Markéta Pavlíková ze sdružení České duly. Podle Marie Vnoučkové z Unie porodních asistentek omezují kompetence porodních asistentek i krajské úřady, které jim vydávají registraci.

Podle vyhlášky platné od dubna hrozí porodním asistentkám za vedení domácího porodu pokuta až milion korun, pokud nedodrží přísné podmínky. Podle asistentek jsou tyto podmínky doma nesplnitelné. Většina lékařů domácí porody odmítá, je to podle nich neúměrné riziko pro matku i dítě. Zdravotní pojišťovny porody doma nehradí.


Vybrat si místo a způsob porodu je součástí svobodné volby rodičky, upozornila zmocněnkyně pro lidská práva a členka skupiny Monika Šimůnková, podle níž musí být toto právo zachováno, ačkoliv alternativní porody využívá jen asi jedno až tři procenta žen.

Zástupkyně dul a porodních asistentek zároveň upozornily, že podle studií probíhají porody vedené porodními asistentkami jednodušeji, méně často dochází k nástřihům hráze, instrumentálním porodům a nemusejí se tak často podávat léky tišící bolest. Porod v režii porodní asistentky prý navíc stojí jen asi dvě třetiny toho, co klasický porod. Spontánní porod a ošetření novorozence pak Roztočil odhadl na 15 000 korun.

„Porodnictví málo přihlíží k psychosociálním aspektům rodičky a celé rodiny,“ připustil Roztočil. Podle něj se ale připravovaný materiál nese v duchu maximální autonomie rodičky a na druhé straně posílení funkce porodní asistentky. Porodním asistentkám navrhuje například možnost získat za dodržení určitých podmínek licenci k samostatné primární péči o těhotnou s tím, že by pak asistentka mohla svou klientku rodit v porodnickém zařízení, s nímž má uzavřenou smlouvu.