Stáří je příležitost, ne problém, upozorňuje charta

Praha – Lidé na celém světě si 1. října tradičně připomínají mezinárodní den seniorů, který poukazuje na postavení starých lidí v současné společnosti. U příležitosti tohoto dne a také Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity chce Diakonie Českobratrské církve evangelické pomocí kampaně představit Poslanecké sněmovně tzv. Chartu pro důstojný život. Ta si klade za cíl upozornit na problémy stárnutí v současném světě a apeluje na společnost, aby změnila své nahlížení na období stáří a vnímala je jako příležitost, ne jako problém.

Mnozí se v dnešní době shodují na tom, že ač mají senioři v sobě stále velký potenciál, možností, jak ho plnohodnotně využít, není mnoho. „Mělo by být více příležitostí i třeba na menší úvazek, aby mohli v kolektivech dále předávat své zkušenosti, aby byli pro společnost dále prospěšní,“ míní místopředseda Rady seniorů František Hinz.

František Hinz, místopředseda Rady seniorů ČR

„Každý člověk potřebuje přítele. Vím z vlastní zkušenosti, že když ty přátelé začnou vymírat, tak je to pro seniora velmi obtížná situace.“


Senioři trénují paměť
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Je důležité změnit nahlížení společnosti

Je nutné dodat, že části seniorů brání v rozvoji ekonomická situace. „Máme desetitisíce seniorů, kteří jsou ohroženi, co se týká bydlení,“ uvedl Hinz. Otázkou ale zůstává, zda jsou kromě nedostatku příležitostí a financí staří lidé dostatečně motivováni. „V první řadě nejsou problémem seniorů většinou peníze, ale pocit osamělosti, neakceptace ze strany většinové společnosti a odsouvání na druhou kolej,“ upozorňuje ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické David Šourek. Podle něj je stěžejní, aby se změnilo nahlížení mladší generace, což umožní starým lidem mnohem lépe využít svůj potenciál, který ještě mají.

David Šourek

„Je třeba se připravit na to, že naše společnost bude stárnout, že seniorů bude čím dál tím víc a že je nemůžeme odsouvat na druhou kolej. Je třeba je respektovat v situaci a v potřebách, které oni mají.“


Na mýty a předsudky vůči starým lidem se snaží upozornit mezi jinými například Diakonie Českobratrské církve evangelické pomocí kampaně „Otevření vůči seniorům“. „Na více než šedesáti místech České republiky instalujeme zastavení pro připomenutí s otázkou 'Musí se něco stát, abychom si seniorů všimli?' Následně na to navazujeme řešením 'Přece to tak není, senioři nám mají co dát,'“ uvedl Šourek.

Právě on chce dnes v Poslanecké sněmovně představit Chartu pro důstojný život. „Charta je apelem na českou společnost, aby si uvědomila některé důležité věci, které se života seniorů týkají, a je apelem na nás všechny, abychom s tím začali něco dělat,“ připomněl Šourek. Charta obsahuje deset tezí, z nichž následně vyplývají konkrétnější návrhy a požadavky.

Charta pro důstojný život slovy Davida Šourka:

„Týká se toho, abychom stáří vnímali jako příležitost, ne jako problém, abychom umožnili seniorům vytvořit si jejich vlastní kulturu, aby se nemuseli přizpůsobovat kultu mládí, abychom zachovávali za každé situace důstojnost seniorů a právo na volbu jejich životního stylu. Zároveň je nutné v dnešní společnosti nalézt finance na zvyšující se náklady na zdravotní péči seniorů a výdaje spojené se stárnutím populace.“


Video Rozhovor s Davidem Šourkem a Františkem Hinzem
video

Rozhovor s Davidem Šourkem a Františkem Hinzem