Vize 97 ocenila sociologa Petruska - in memoriam

Praha - Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 za rok 2012 získal významný český sociolog a vysokoškolský pedagog Miloslav Petrusek. Nadace cenu tradičně předává v den narozenin Václava Havla, letos byla předána poprvé od prezidentova skonu, a ačkoli bylo o jejím nositeli rozhodnuto už v lednu, k předání došlo in memoriam. Nestor české sociologie zemřel v půli srpna ve věku 75 let.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Ondřej Němec

V Pražské křižovatce za Petruska cenu z rukou Dagmar Havlové převzal vnuk profesora Jan Holub. „Děda - vzhledem k tomu, že byl velmi konzervativně smýšlející člověk - si poct a řádů tohoto druhu velmi vážil,“ řekl Holub po převzetí ceny. Nadace připravila rovněž tradiční sborník laureáta, jehož název je Společnost a kultura. Předávání moderalovala herečka Táňa Fischerová.

Vize 97 uděluje cenu od roku 1999, a to vždy výjimečnému mysliteli, který se nebojí překonávat tradiční hranice vědeckého poznání. V minulosti jí porota ocenila třeba nobelistu Umberta Eca nebo sociologa a filozofa Zygmunta Baumanna.

Předání ceny Vize 97 vnukovi Miloslava Petruska
Zdroj: ČT24

Miloslav Petrusek:

„Neusiluji o vítězství ve “vědeckých válkách„ a už vůbec ne v mezilidských sporech, jimiž si zbytečně ubližujeme v tom krátkém čase, jímž smíme svobodně nakládat.“


Petrusek se narodil v roce 1936 ve Zlíně. Absolvoval obor filozofie a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obhájil diplomovou práci Světový názor T. G. Masaryka. Byl také jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla a působil jako člen poradní skupiny prezidenta. V devadesátých letech předsedal Masarykově československé sociologické společnosti. Byl rovněž prorektorem UK a děkanem Fakulty sociálních věd.

Nadace připomíná, že Petrusek je autorem či spoluautorem významných děl, desítek učebnic, odborných i popularizačních článků a textů z oblasti sociologie. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Malý sociologický slovník z konce šedesátých let a následně v první polovině let devadesátých dvousvazkový Velký sociologický slovník. Neméně inspirativní je jeho spis Společnosti pozdní doby.