Inspekce nepustila do oběhu přes 30 tisíc láhví Likérky Drak

Zlín - Státní zemědělská a potravinářská inspekce společně s Celní správou objevila neregistrovaný sklad lihovin, který provozuje společnost Verdana s. r. o. Tato společnost je přitom výhradním distributorem produktů společnosti Likérka Drak s. r. o. pro Českou republiku. Inspekce zde nalezla přes 30 tisíc láhví a šestilitrových plastových barelů s lihovinami z produkce společnosti Likérka Drak, které nebyly označeny výrobní šarží, jedná se tedy o lihoviny neznámého původu.

Provozovatel skladu v lokalitě Rybníky ve Zlíně nebyl schopen doložit jakoukoliv průvodní dokumentaci k uskladněným lihovinám, zejména doklady o původu zboží a datu výroby. Více než třicet tisíc láhví tak bude muset zlikvidovat. Provozovatel navíc inspekci neoznámil, že v místě potravinářský podnik, tedy sklad s lihovinami, vůbec provozuje, čímž porušil zákon o potravinách.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce intenzivně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem. Inspekce nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou. Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce.